Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Viden Om Data

I dette VR-forløb kommer eleven på et virtuelt virksomhedsbesøg hos modetøjsvirksomheden Munk Store. På denne side kan du finde en kort beskrivelse af VR-forløbet og en zip-fil med et udfyldt didaktisk skema og en lærervejledning/retteark. Du har også mulighed for at se filmen på din skærm ved at gøre brug af ThingLink versionen, som du også kan finde på siden her.

Beskrivelse

Dette VR-forløb kan inddrages på det uddannelsesspecifikke fag for handel og detail – Forretningsforståelse. Det er også relevant på Afsætning D under Virksomhedsforståelse. Forløbet er udviklet med henblik på brobygningselever samt grundforløbselever, der endnu ikke har valgt specialiseringsretning. Filmen indeholder et rødt spor med fokus på Detail og et blåt spor med fokus på Digital Handel. Undervejs i filmen vil eleven høre fra forskellige medarbejdere, der enten er tidligere eller nuværende elever. Der er udarbejdet analoge opgaver til filmen, som du kan vælge at inddrage direkte i din egen undervisning.

I zip-filen, som du kan downloade nederst på siden, finder du både et udfyldt didaktisk skema samt et dokument, der både indeholder en lærervejledning, der er delt op i før-under-efter samt opgavebeskrivelser.

Er du underviser på en af vores partnerskoler
Ønsker du at bruge dette VR-forløb, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om filmen er på jeres bruger. Er den ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie Andersen (juan@videnomdata.dk / 2528 4117), der vil sørge for at få hentet filmen ned på brugeren.

Underviser du ikke på en af vores partnerskoler
Kontakt da vores IT-didaktiske konsulent, Julie Andersen, (juan@videnomdata.dk / 2528 4117), for at høre nærmere om mulighederne.

Se og interager med filmen på en computer/mobilskærm
Vi har også udarbejdet en ThingLink version af filmen her, hvilket gør det muligt for dig, at dele et link med dine elever, så de kan se og interagere med 360 graders filmen på deres computer eller mobiltelefon, hvilket er særligt anvendeligt til eksempelvis fjernundervisning. ThingLink kan også sætte filmen i VR-mode, som gør det muligt for eleven at placere sin mobil i et par VR Cardboards, som er et billigere alternativ til VR-briller. Vi gør dog opmærksom på, at kvaliteten også er derefter.

Del dette link med dine elever

Dette VR-forløb er udviklet i samarbejde med Videncenter for Digital Handel.

Læringsmål

  • Afsætning D - Virksomhedsforståelse nr. 1: Eleven kan redegøre for en virksomheds koncept og distributionskæde.
  • USF - forretningsforståelse: Eleven kan redegøre for en virksomheds forretningsmodel, distributions- og forsyningskæde samt virksomhedens rolle og opgaver i samfundsøkonomien.

Materialet er blevet downloadet af 27 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.