VR-forløb Store Management og kundeservice i en dagligvarehandel

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

Fagområde

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Dette VR-forløb handler om Store Management og kundeservice i en dagligvarehandel - nærmere bestemt i Aldi. På denne side kan du finde en kort beskrivelse af VR-forløbet, en skærmoptagelse med et uddrag fra filmen samt en zip-fil med et udfyldt didaktisk skema.

Dette forløb er blevet downloadet af 15 brugere.

Læringsmål

  • Eleven behersker metoder til salgsoptimering og mersalg.
  • Eleven kan anvende sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept i forbindelse med at gøre butikken salgsklar.
  • Eleven kan vurdere værdien af udnyttelse og disponering af salgsarealet, vareplacering og varepræsentation i forhold til butikkens koncept.
  • Eleven kan udnytte viden om butiksindretning og Store Management ved åbning/ombygning af en butik eller en afdeling i en butik.
  • Eleven behersker metoder til personligt salg og kundeservice både digitalt og analogt.
  • Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering.
  • Eleven kan anvende viden om servicekoncepter til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter.

Beskrivelse

Dette VR-forløb henvender sig til Detailuddannelsen, men kan også bruges på grundforløb og USF i faget afsætning. VR-forløbet tager afsæt i emnerne Store Management og Kundeservice. Filmen er optaget i en Aldi butik i Horsens.

Forløbet indeholder 3 spor, du som underviser kan vælge imellem. Filmen er den samme.

Spor 1 handler om kundestrøm og vareplaceringer. Her skal eleven bevæge sig rundt i butikken og identificere A, B og C pladser og overveje, hvordan varerne er placeret i forhold til kundestrømmen. Eleverne skal notere sine svar analogt.

Spor 2 handler om eksponeringsformer. I dette spor er der integreret opgaver inde i filmen, som eleven skal forholde sig til. Der er intet retteark, da underviseren efterfølgende skal facilitere en fælles diskussion, hvor der bliver samlet op på, hvilke eksponeringsformer eleverne har valgt.

Spor 3 handler om kundeservice/kundehåndtering, hvor eleven undervejs i butikken vil møde en kunde, der henvender sig til Aldi-medarbejderen. I dette spor skal eleven overveje, hvordan situationen med kunden løses bedst.

Formålet med emnerne i de 3 spor, er at give eleven en basal viden inden for detailhandel for at kunne opretholde en salgsklar butik og håndtere dets kunder.

I zip-filen, som du kan downloade nederst på siden, finder du et udfyldt didaktisk skema. Du kan vælge at tage afsæt i et eller flere af de 3 spor, men også udarbejde dine egne analoge opgaver.

Er du underviser på en af vores partnerskoler
Ønsker du at bruge dette VR-forløb, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om filmen er på jeres bruger. Er den ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie Andersen (juan@videnomdata.dk / 2528 4117), der vil sørge for at få hentet filmen ned på brugeren.

Underviser du ikke på en af vores partnerskoler
Kontakt da vores IT-didaktiske konsulent, Julie Andersen, (juan@videnomdata.dk / 2528 4117), for at høre nærmere om mulighederne.

Her kan du se en skærmoptagelse af et uddrag fra VR-filmen (OBS! skærmoptagelsen er uden lyd):

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.