Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Dette VR-forløb handler om kundetyper. På denne side kan du finde en kort beskrivelse af VR-forløbet, en skærmoptagelse med et uddrag fra filmen samt en zip-fil med et udfyldt didaktisk skema og en lærervejledning med opgavebeskrivelser. Du har også mulighed for at se filmen på din skærm ved at gøre brug af ThingLink versionen, som du også kan finde på siden her.

Beskrivelse

Dette VR-forløb henvender sig til Detailuddannelsen med specialer. Derudover er forløbet særligt relevant for de elever, som er i skolepraktik, men kan også bruges af andre, hvor det er særligt oplagt til lærerpladsens begyndelse. VR-forløbet tager afsæt i kundetyper, hvor eleven bliver præsenteret for 11 forskellige kunder. Filmen er optaget på Campus Vejle i deres butik “Real Deal”. Forløbet indeholder analoge opgaver, som er vedlagt i lærervejledningen. Du kan som underviser også vælge at udarbejde dine egne opgaver, hvis du ikke ønsker at inddrage dem, der bliver foreslået.

I zip-filen, som du kan downloade nederst på siden, finder du både et udfyldt didaktisk skema samt et dokument, der både indeholder en lærervejledning, der er delt op i før-under-efter samt opgavebeskrivelser.

Er du underviser på en af vores partnerskoler
Ønsker du at bruge dette VR-forløb, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om filmen er på jeres bruger. Er den ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie Andersen (juan@videnomdata.dk / 2528 4117), der vil sørge for at få hentet filmen ned på brugeren.

Underviser du ikke på en af vores partnerskoler
Kontakt da vores IT-didaktiske konsulent, Julie Andersen, (juan@videnomdata.dk / 2528 4117), for at høre nærmere om mulighederne.

Se og interager med filmen på en computer/mobilskærm
Vi har også udarbejdet en ThingLink version af filmen her, hvilket gør det muligt for dig, at dele et link med dine elever, så de kan se og interagere med 360 graders filmen på deres computer eller mobiltelefon, hvilket er særligt anvendeligt til eksempelvis fjernundervisning. ThingLink kan også sætte filmen i VR-mode, som gør det muligt for eleven at placere sin mobil i et par VR Cardboards, som er et billigere alternativ til VR-briller. Vi gør dog opmærksom på, at kvaliteten også er derefter.

Del dette link med dine elever

Læringsmål

  • Eleven behersker metoder til personligt salg og kundeservice både digitalt og analogt.
  • Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering.
  • Eleven kan vejlede, rådgive og demonstrere produktet eller varen for en kunde, herunder inddrage viden om produktets eller varens produktionsforhold, anvendelse og CSR-profil.
  • Eleven kan vejlede og rådgive om samt demonstrere udvalgte produkter eller varer for forskellige kundetyper.
  • Emnet service og kundebetjening kræver kendskab til forskellige kundetyper og god/dårlig kundeservice.

Materialet er blevet downloadet af 31 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.