VR-forløb Kundetyper

Målgruppe

Hovedforløb, Diverse / Andet

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

Fagområde

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Dette VR-forløb handler om kundetyper. På denne side kan du finde en kort beskrivelse af VR-forløbet, en skærmoptagelse med et uddrag fra filmen samt en zip-fil med et udfyldt didaktisk skema og en lærervejledning med opgavebeskrivelser.

Dette forløb er blevet downloadet af 15 brugere.

Læringsmål

  • Eleven behersker metoder til personligt salg og kundeservice både digitalt og analogt.
  • Eleven behersker metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling og behersker konflikthåndtering.
  • Eleven kan vejlede, rådgive og demonstrere produktet eller varen for en kunde, herunder inddrage viden om produktets eller varens produktionsforhold, anvendelse og CSR-profil.
  • Eleven kan vejlede og rådgive om samt demonstrere udvalgte produkter eller varer for forskellige kundetyper.
  • Emnet service og kundebetjening kræver kendskab til forskellige kundetyper og god/dårlig kundeservice.

Beskrivelse

Dette VR-forløb henvender sig til Detailuddannelsen med specialer. Derudover er forløbet særligt relevant for de elever, som er i skolepraktik, men kan også bruges af andre, hvor det er særligt oplagt til lærerpladsens begyndelse. VR-forløbet tager afsæt i kundetyper, hvor eleven bliver præsenteret for 11 forskellige kunder. Filmen er optaget på Campus Vejle i deres butik "Real Deal". Forløbet indeholder analoge opgaver, som er vedlagt i lærervejledningen. Du kan som underviser også vælge at udarbejde dine egne opgaver, hvis du ikke ønsker at inddrage dem, der bliver foreslået.

I zip-filen, som du kan downloade nederst på siden, finder du både et udfyldt didaktisk skema samt et dokument, der både indeholder en lærervejledning, der er delt op i før-under-efter samt opgavebeskrivelser.

Ønsker du at bruge dette VR-forløb, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om filmen er på jeres bruger. Er den ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie (juan@videnomdata.dk), der vil sørge for at få hentet filmen ned på brugeren.

Her kan du se en skærmoptagelse af et uddrag fra VR-filmen:

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.