Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Kontor med specialer

Viden Om Data

Dette VR-forløb handler om konflikthåndtering. På denne side kan du finde en kort beskrivelse af VR-forløbet, en skærmoptagelse med et uddrag fra filmen samt en zip-fil med et udfyldt didaktisk skema og en lærervejledning med opgavebeskrivelser. Du har også mulighed for at se filmen på din skærm ved at gøre brug af ThingLink versionen, som du også kan finde på siden her.

Beskrivelse

Dette VR-forløb henvender sig til Detailuddannelsen med specialer, Eventuddannelsen og Kontoruddannelsen med specialer. Derudover er forløbet særligt relevant for elever på grundforløbet i fagene: Afsætning og Psykologi. VR-forløbet tager afsæt i emnet konflikthåndtering, hvor eleven overværer en konflikt mellem to kolleger på en arbejdsplads, som optrappes. Filmen er optaget i personalerummet på IBC Fredericia. Forløbet indeholder analoge opgaver, som er vedlagt i lærervejledningen. Du kan som underviser også vælge at udarbejde dine egne opgaver, hvis du ikke ønsker at inddrage dem, der bliver foreslået.

I zip-filen, som du kan downloade nederst på siden, finder du både et udfyldt didaktisk skema samt et dokument, der både indeholder en lærervejledning, der er delt op i før-under-efter samt opgavebeskrivelser.

Er du underviser på en af vores partnerskoler
Ønsker du at bruge dette VR-forløb, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om filmen er på jeres bruger. Er den ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie Andersen (juan@videnomdata.dk / 2528 4117), der vil sørge for at få hentet filmen ned på brugeren.

Underviser du ikke på en af vores partnerskoler
Kontakt da vores IT-didaktiske konsulent, Julie Andersen, (juan@videnomdata.dk / 2528 4117), for at høre nærmere om mulighederne.

Se og interager med filmen på en computer/mobilskærm
Vi har også udarbejdet en ThingLink version af filmen her, hvilket gør det muligt for dig, at dele et link med dine elever, så de kan se og interagere med 360 graders filmen på deres computer eller mobiltelefon, hvilket er særligt anvendeligt til eksempelvis fjernundervisning. ThingLink kan også sætte filmen i VR-mode, som gør det muligt for eleven at placere sin mobil i et par VR Cardboards, som er et billigere alternativ til VR-briller. Vi gør dog opmærksom på, at kvaliteten også er derefter.

Del dette link med dine elever

Læringsmål

  • Detailuddannelsen med specialer 17016 Convenience del 1: Eleven behersker konflikthåndtering.
  • Eventuddannelsen: 8404 Regler, sikkerhed og kvalitet: Eleven kan anvende metoder og værktøjer til kommunikation og samarbejde, herunder til konflikthåndtering.
  • Kontoruddannelsen med specialer 15736 Projektstyring: Eleven har kendskab til projektledelse, herunder krav til projektlederen, personlig ledelse, konflikthåndtering, samarbejde og effektivitet
  • Kontoruddannelsen med specialer 10861 Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering: Eleven har kendskab til betydningen af konflikthåndtering både internt og eksternt og kan beherske grundprincipper for konflikthåndtering, herunder fx assertion i forhold til interne og eksterne samarbejdsparter.
  • Kontoruddannelsen med specialer: Eleven kan identificere professionel serviceorienteret adfærd og skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd.
  • Kontoruddannelsen med specialer: Eleven kan anvende teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelsen af menneskers psykologiske spil og forskellige roller og udvise forståelse for krisereaktioner.
  • Afsætning: Emnet Service og kundebetjening hvor eleven skal have kendskab til konflikttrappen
  • Psykologi: Heri er Konfliktløsning en del af kernestoffet

Materialet er blevet downloadet af 32 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.