VR-forløb Konflikthåndtering

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

Fagområde

Detailhandel med specialer, Eventkoordinatoruddannelsen, Kontor med specialer

Viden Om Data

Dette VR-forløb handler om konflikthåndtering. På denne side kan du finde en kort beskrivelse af VR-forløbet, en skærmoptagelse med et uddrag fra filmen samt en zip-fil med et udfyldt didaktisk skema og en lærervejledning med opgavebeskrivelser.

Dette forløb er blevet downloadet af 14 brugere.

Læringsmål

  • Detailuddannelsen med specialer 17016 Convenience del 1: Eleven behersker konflikthåndtering.
  • Eventuddannelsen: 8404 Regler, sikkerhed og kvalitet: Eleven kan anvende metoder og værktøjer til kommunikation og samarbejde, herunder til konflikthåndtering.
  • Kontoruddannelsen med specialer 15736 Projektstyring: Eleven har kendskab til projektledelse, herunder krav til projektlederen, personlig ledelse, konflikthåndtering, samarbejde og effektivitet
  • Kontoruddannelsen med specialer 10861 Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering: Eleven har kendskab til betydningen af konflikthåndtering både internt og eksternt og kan beherske grundprincipper for konflikthåndtering, herunder fx assertion i forhold til interne og eksterne samarbejdsparter.
  • Kontoruddannelsen med specialer: Eleven kan identificere professionel serviceorienteret adfærd og skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd.
  • Kontoruddannelsen med specialer: Eleven kan anvende teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelsen af menneskers psykologiske spil og forskellige roller og udvise forståelse for krisereaktioner.
  • Afsætning: Emnet Service og kundebetjening hvor eleven skal have kendskab til konflikttrappen
  • Psykologi: Heri er Konfliktløsning en del af kernestoffet

Beskrivelse

Dette VR-forløb henvender sig til Detailuddannelsen med specialer, Eventuddannelsen og Kontoruddannelsen med specialer. Derudover er forløbet særligt relevant for elever på grundforløbet i fagene: Afsætning og Psykologi. VR-forløbet tager afsæt i emnet konflikthåndtering, hvor eleven overværer en konflikt mellem to kolleger på en arbejdsplads, som optrappes. Filmen er optaget i personalerummet på IBC Fredericia. Forløbet indeholder analoge opgaver, som er vedlagt i lærervejledningen. Du kan som underviser også vælge at udarbejde dine egne opgaver, hvis du ikke ønsker at inddrage dem, der bliver foreslået.

I zip-filen, som du kan downloade nederst på siden, finder du både et udfyldt didaktisk skema samt et dokument, der både indeholder en lærervejledning, der er delt op i før-under-efter samt opgavebeskrivelser.

Ønsker du at bruge dette VR-forløb, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om filmen er på jeres bruger. Er den ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie (juan@videnomdata.dk), der vil sørge for at få hentet filmen ned på brugeren.

Her kan du se en skærmoptagelse af et uddrag fra VR-filmen:

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.