VR-forløb Butiksindretning

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

Fagområde

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Dette VR-forløb handler om butiksindretning: De 5 L'er og eksponeringsformerne. På denne side kan du finde en kort beskrivelse af VR-forløbet, en skærmoptagelse med et uddrag fra filmen samt en zip-fil med et udfyldt didaktisk skema og en lærervejledning/retteark.

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kender til konceptopbygning online og i butik i forhold til egen butiksprofil og andre butiksprofiler, herunder vægtning af salgsfremmende parametre.
  • Eleven behersker metoder til salgsoptimering og mersalg.
  • Eleven kan anvende metoder og digitale værktøjer til varepræsentation og salgsfremmende vareplacering.
  • Eleven kender værdien af udnyttelse og disponering af salgsarealet, vareplacering og varepræsentation i forhold til butikkens koncept.

Beskrivelse

Dette VR-forløb henvender sig til Detailuddannelsen - hovedsageligt med speciale i tekstil, men kan også anvendes på tværs af profiler. VR-forløbet tager afsæt i emnet Butiksindretning: De 5 L'er og eksponeringsformer. Filmen er optaget nede i de to højprofil tøjbutikker i Kolding; Frk. Himmelblå og Kul & Koks. Forløbet indeholder både analoge og virtuelle opgaver. Du kan som underviser derfor lave din egen analoge opgave, hvis du ikke ønsker at inddrage den, der bliver foreslået.

I zip-filen, som du kan downloade nederst på siden, finder du både et udfyldt didaktisk skema samt et dokument, der både indeholder en lærervejledning, som du kan vælge at lade dig inspirere af, men også et retteark med en beskrivelse af de tilhørende opgaver og hvordan de skal løses.

Ønsker du at bruge dette VR-forløb, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om filmen er på jeres bruger. Er den ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie (juan@videnomdata.dk), der vil sørge for at få hentet filmen ned på brugeren.

Her kan du se en skærmoptagelse af et uddrag fra VR-filmen:

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.