Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

2 timer 00 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Kontor med specialer

Viden Om Data

Arbejd med verdensmålene | 4: Kvalitetsuddannelse | 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst |12: Ansvarligt forbrug og produktion

Beskrivelse

Dine elever har nu mulighed for at arbejde med materialet fra konferencen AHEAD19 med udgangspunkt i fremtidens erhvervskompetencer med FN’s Verdensmål.

Materialet er fra konferencens worklabs og er særligt egnet til gruppediskussioner. I mappen får du følgende filer som pdf’er. Filerne kan printes eller bruges digitalt:

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse:

• Debatkort (A4) / 10 min.
Info: Tag udgangspunkt i et eller flere debatkort og diskutér problemstillingen.
• Fremtidens Erhvervskompetencer (A3) / 20 min.
Info: Hvilke kompetencer skal fremtidens medarbejder have? Fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge andre kompetencer end dem, der efterspørges på arbejdsmarkedet i dag.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst:

• Hvad definerer et anstændigt job? (A3) / 10 min.
Info: Her er en liste med 20 ting, som kan være med til at gøre et job anstændigt. I jeres gruppe skal I diskutere listen og blive enige om 5 ting, som I mener definerer et anstændigt job i Danmark.
• Hvad definerer et anstændigt job? (A3) / 20 min.
Info: I er nu blevet enige om 5 udsagn, som I mener kendetegner et anstændigt job. Hvert udsagn har et spørgsmål, som relaterer sig til udsagnet. Diskutér spørgsmålet og notér jeres overvejelser nedenfor. Nogle af spørgsmålene har en række faktakort, som kan hjælpe jer med at få debatten i gang.
• Faktakort og spørgsmålskort (A4)

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion:

• Løs en udfordring (A3) / 20 min.
Info: Løs en udfordring stillet af Camilla Lercke Odgaard (Chr. Hansen), Anders Bøgeløv Jensen (GreenSpeak) eller Vigga Svensson (Continued)

Andet materiale:

• Klimaprofiler (hvilken af 5 forskellige profiler er du?) (A3)
• Klimaprofiler (klistermærker) (A4 – 12 stk. pr. ark)
• Siddepladser (klistermærker) (A4 – 2 stk. pr. ark)
Info: Eleverne kan i grupperne tage rollen som underviser, elev eller virksomhed. Under diskussionerne skal eleverne påtage sig en rolle og lære at fremføre forskellige argumenter for deres synspunkter.
• Præsidenten (klistermærker) (A4 – 12 stk. pr. ark)
• Bezzerwizzer pointkort
• Bezzerwizzer svarkort

Hvorfor skal I arbejde med verdensmålene?

Erhvervsskolerne har en vigtig position, når det gælder om at uddanne fremtidens arbejdskraft til at have et globalt og bæredygtigt mindset. Klimaforandringerne spiller en stor rolle for erhvervsskoleelevernes fremtidige
erhvervskompetencer, hvis Danmark skal udnytte forretningspotentialet og mindske konsekvenserne af klimaforandringerne. Erhvervsskoleeleverne skal som færdiguddannede være med til at skabe bæredygtige løsninger – både inden for de tekniske og de merkantile arbejdsfelter.

Materialets formål er at skabe en større bevidsthed hos fremtidens unge, også dem der skal være fremtidens merkantile innovatører.

Læringsmål

  • Eleverne øger deres kendskab til FN's Verdensmål.
  • Eleverne får indsigt i verdensmålenes betydning for deres hverdag og arbejdsliv..
  • Eleverne får indsigt i konkrete problemstillinger som verdensmålene berører.

Materialet er blevet downloadet af 51 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.