Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Finansuddannelsen

Viden Om Data

Denne VR-film henvender sig til eleven, der bliver introduceret til de handlemuligheder, som er mulige i 360 graders VR. Siden indeholder en skærmoptagelse af et uddrag fra VR-filmen.

Beskrivelse

Har dine elever ingen erfaring med 360 graders VR? Så har vi lavet denne introduktionsvideo i VR, hvor Camilla guider dem igennem teknologiens handlemuligheder. Det kan være en god idé, at vise dine elever denne VR-film inden du gør brug af et egentligt VR-forløb.

Ønsker du at bruge denne VR-film, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om den allerede er på jeres bruger. Er den ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie (juan@videnomdata.dk), der vil sørge for at få hentet filmen ned på brugeren.

Her kan du se en skærmoptagelse af et uddrag fra VR-filmen:

Læringsmål

Materialet er blevet downloadet af 1 bruger.