Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

2 timer

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

I dette forløb introduceres eleven til, hvad sprogdata er, og hvilke muligheder der er for at arbejde med sprogdata i praksis - herunder 'tekst mining' og 'Natural Language Processing' (NLP).

Beskrivelse

Dette forløb henvender sig til hovedforløbets kontorspeciale Administration. Mere specifikt er forløbet udviklet med henblik på faget Datahåndtering (17633), men kan også bruges bredt på særligt kontoruddannelserne.

En stor del af de informationer og data, som vi løbende modtager er ikke målbare tal, men også tekster, mails, samtaler og alt muligt andet, der kan være svært at finde hoved og hale i. Tekst mining er en metode til at finde sammenhænge og mønstre i store datamængder, der bygger på sprogdata frem for taldata. Det kan hjælpe os til at få fokus på fortolkning af data fremfor søgning i data, hvilket er mere værdiskabende for vores virksomheder.

Gennem dette forløb vil eleven skulle arbejde med- og blive klogere følgende spørgsmål:
Hvad er sprogdata?
Hvad er tekst mining?
Hvad kan tekst mining bruges til?
Hvordan kan jeg bruge data og gøre det til brugbar viden for mig og min virksomhed?

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan man arbejde med sprogdata og tekst mining i min virksomhed?“

Læringsmål

  • Eleven kan benytte data til at understøtte sin faglighed og kan bidrage til analyse af, hvilke data der kan understøtte arbejdsprocesser og forretningsudvikling. Eleven kan vurdere, hvor der er kritiske punkter i forhold til f.eks. validitet eller aktualitet, og eleven kan støtte kollegerne i brugen af dataene.
  • Eleven kan udpege forskellige datatyper og datakilder i virksomheden og kan vurdere, hvordan de kan understøtte udvalgte arbejdsprocesser om blandt andet planlægning, styring og opfølgning.
  • Eleven kan vurdere, hvilke dataetiske og datasikkerhedsmæssige hensyn, der skal tages, og hvorvidt datahåndteringen vil være omfattet af lovregulering.
  • Eleven kan anvende udvalgte digitale værktøjer til datahåndtering, rensning og præsentation af data.
  • Eleven kender vigtigheden af at gøre data visuelt tilgængelige for relevante medarbejdere.

Materialet er blevet downloadet af 11 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.