Sociale medier | Hovedforløb: Detail

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Titel: SoMe og influenter
Dette forløb er udviklet til hovedforløbets detailuddannelse.
Forløbet giver eleven grundlæggende forståelse for, hvordan influenter og mikroinfluenter spiller en rolle for salget og markedsføringen på de sociale medier. Desuden opnår eleven kendskab til gældende lovgivning på området.

Dette forløb er blevet downloadet af 22 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kender til forskellige salgs- og markedsføringskanaler som fx fysiske butikker, e-handel, sociale medier
  • Eleven kender til planlægning og styring af afsætning gennem flere kanaler
  • Eleven kender til fordele og ulemper ved forskellige digitale forretningsmodeller i en detailvirksomhed
  • Eleven kan anvende en virksomhedsprofil på relevante sociale medier
  • Eleven kender de enkelte kanalers betydning og effekt på hinanden
  • Eleven kender forskellige typer af sociale medier i forretningsøjemed

Beskrivelse

Influenter er et begreb, der har fyldt meget på de sociale medier de seneste år. Vi ser, at virksomheder i stigende omfang bruger influenter (herunder mikroinfluenter) i deres salg og markedsføring, men hvad er influenter egentlig - og hvad kan vi bruge dem til?

I dette undervisningsforløb ser vi derfor bl.a. nærmere på disse spørgsmål:

- Hvad er baggrunden for den stigende brug af influenter?
- Hvordan bruger danske virksomheder influenter?
- Hvordan vælger man den rette influent?
- Hvordan skaber man salg ved brug af influenter?
- Hvilken lovgivning skal man overholde?

Du vil undervejs blive præsenteret for udvalgte figurer, cases, videoklip og små øvelser. Kurset afsluttes med en opgave, hvor du selv skal lave et blogindlæg / en youtube-video, hvori der indgår reklame af et produkt fra din egen butik.

Formålet er, at du skal opnå en generel forståelse af, hvad influenter er, og hvordan de kan medvirke til at skabe øget salg for din virksomhed eller butik. Undervisningsforløbet skal således klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

"Hvordan kan du bruge influenter til at markedsføre dine produkter på de sociale medier?“

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.