Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Smart City-teknologier i den offentlige sektor
Forløbet henvender sig til hovedforløbets kontoruddannelse med specialet offentlig administration.
Forløbet giver indblik i Smart City-begrebet og belyser, hvordan vi i Danmark bruger Smart City-teknologier til at forbedre kvaliteten og serviceniveauet for borgerne. Eleven får desuden indsigt i, at smarte løsninger kan skabe vækst og samtidig sætte turbo på den grønne omstilling. Slutteligt berøres etiske overvejelser ved bl.a. overvågning.

Beskrivelse

Vidste du, at i København kan cyklister via skærme på cykelstierne se, om de skal sætte farten op eller ned for at nå grøn bølge i de næste lyskryds?

Eller, at der i Aarhus sejler en drone rundt i havnen, som hedder WasteShark, som samler affald i havnen? På sigt er planen, at en luftdrone skal kunne assistere WasteShark, ved at fortælle, hvor der er affald og oliespild, der skal indsamles. Og det sker alt sammen automatisk! Smart City teknologier gør således både hverdagen nemmere for den enkelte borger og er samtidig en medspiller i forhold til at beskytte vores miljø. Smart City-teknologier er altså relevante for os alle sammen.

Begrebet “Smart City” er meget mere end bare teknologi. Smart City handler faktisk ligeså meget om, hvordan man bruger teknologien og udnytter de store potentialer, som teknologien giver os. Men hvorfor skal vi nu beskæftige os med Smart City? Det skal vi, fordi vi igennem teknologien kan gøre hverdagen nemmere og mere effektiv for byens borgere, samtidig med at vi kan arbejde med grønne initiativer, som gavner klimaet og miljøet.

Vidste du at 66 % af danske kommuner arbejder med Smart City, og at 92% tilkendegiver at de vil arbejde med Smart City i nær fremtid?

Dette forløb giver indblik i Smart City begrebet og belyser, hvordan vi i Danmark bruger Smart City-teknologier til at forbedre kvaliteten og serviceniveauet for borgerne. Når vores hospitaler praktiserer telemedicin, er dette et eksempel på en Smart City-teknologi, og når en kommune benytter space management til at optimere brug af offentlige bygninger, er dette også Smart City.

Det er også interessant at se på, hvordan den offentlige sektor igennem teknologier og smarte løsninger kan skabe vækst i form af nye jobs samtidig med, at Smart City-teknologier sætter turbo på den grønne omstilling. Dette forløb har også som målsætning, at eleverne bliver gjort klogere på, hvordan de selv kan blive en del af denne spændende udvikling.

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne bidrage i denne vigtige omstilling og forholde sig til følgende udfordring:

Hvad betyder Smart City for din arbejdsplads, og hvor på din arbejdsplads kan du evt. se, at der kan implementeres teknologier, som kan gavne borgerne og eller miljøet?

Læringsmål

  • Innovation, kvalitet og samarbejde: 1. Eleven kan anvende relevante metoder til planlægning, udførelse, og evaluering af opgaver, projekter mv. herunder fx digitale metoder, innovationsprocesser, design-thinking mv.
  • Innovation, kvalitet og samarbejde: 2. Eleven behersker metoder til at udvikle kvaliteten i fx arbejdsgange samt brugerkontakt.
  • Politisk styring og økonomi: 1. Eleven har kendskab til den politiske beslutningsproces på de tre niveauer (stat, region og kommune).
  • Politisk styring og økonomi: 4. Eleven har kendskab til de forhold, der påvirker politiske beslutninger og prioriteringer, herunder også forskellige interessegruppers muligheder for at influere på beslutningerne.
  • Politisk styring og økonomi: 5. Eleven har kendskab til hvordan politiske udmeldte strategier og målsætninger får betydning for offentlige myndigheders arbejdsopgaver og løsningsmodeller fx lovgivning og reformer.

Materialet er blevet downloadet af 5 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.