Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Viden Om Data

Titel: Smart City - et smartere samfund?
Forløbet henvender sig til Samfundsfag C på grundforløbet.
Forløbet introducerer gennem eksempler eleven til Smart City-begrebet samt begreberne Internet of Things og Big Data, der er centrale i forbindelse med Smart City-begrebet. Forløbet belyser, hvor langt vi er i Danmark og giver eleven indsigt i, at brugen af smart City-initiativer kræver overvågning af byer og borgerne. Som del af forløbet skal eleverne forholde sig til, om det er etisk korrekt, og hvordan man kan sikre, at borgenes ret til privatliv overholdes.

Beskrivelse

Vidste du godt, at danske byer allerede bruger Smart City-initiativer?

I Danmark flytter flere og flere mennesker fra landet og ind til byerne. De største kommuner vil befolkningsmæssigt blive større, mens yderkommunerne vil opleve et fald. Vi bliver også ældre end vi gjorde i gamle dage. Det betyder, at befolkningen i Danmark vokser. De øgede befolkningstal lægger pres på de offentlige services, og vi har derfor brug for at tænke i nye baner for at sikre en høj kvalitet af og tilfredshed med de offentlige services. Både kommuner, regioner og staten skal tænke innovativt. Den teknologiske udvikling skal med andre ord udnyttes, og det kan man gøre gennem Smart City-tiltag.

Bare tanken om at du kan komme igennem byen på din cykel, hvor du rammer en grøn bølge i trafiklysene – det gør jo enhver person glad. Det findes allerede. I København er der sat skærme op langs cykelstierne, der informerer cyklister om, at de skal sætte farten ned eller op, hvis de vil over for grønt i det næste lyskryds. Det minder lidt om den information, du får som bilist, når du sætter dig ind i din bil, og din telefon nu fortæller dig, at det vil tage 20 min .ekstra at komme på arbejde, fordi der er kø på motorvejen.

Det lyder jo fedt, men også lidt skræmmende, for det må vel betyde, at der er nogen som overvåger dig for at kunne give sådanne beskeder? Her er svaret både ja og nej, for det er ikke helt så simpelt – men lad os i dette forløb blive klogere sammen på, hvad Smart City er, og hvad det betyder for dig som borger og kommende medarbejder i en virksomhed.

Formålet med forløbet er at klæde eleven på til at besvare følgende udfordring:

Hvordan kan man anvende Smart City-initiativer til at forbedre det danske samfund?

Læringsmål

  • Fagligt mål: Eleven kan diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.
  • Fagligt mål: Eleven kan anvende viden og begreber om økonomiske sammenhænge til at forklare aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund.

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.