Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Dette undervisningsmateriale inddrager servicerobotten, som en aktiv del af undervisning, hvor eleverne lærer, hvordan robotten kan bruges til serviceinnovation og i en Design Thinking proces.

Beskrivelse

Dette undervisningsmateriale henvender sig til Hovedforløbet – Offentlig administration. Emnet er serviceinnovation med robotter, hvor eleverne skal gennemføre en fasemodel, der hedder Design Thinking.

Undervisningsmaterialet her er udviklet af Campus Vejle, og handler om serviceinnovation og Design Thinking. Eleverne skal arbejde med udfordringen: Hvordan kan man anvende robotten til at lave en serviceinnovation i
sin organisation?

Materialet er bygget op i 6 steps som er:
1. Brainstorm
2. Præsentation af ideer
3. Udvælgelse af den bedste idé
4. Lav en prototype
5. Programmering af robot
6. Fremlæg for klassen

Læringsmål

  • 10859 Innovation, kvalitet og samarbejde: ”Eleven kan anvende relevante metoder til planlægning, udførelse og evaluering af opgaver, projekter mv. herunder fx digitale metoder, innovationsprocesser, design-thinking mv.”

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.