Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Persondata og rekruttering
Forløbet er udviklet til hovedforløbets kontoruddannelse med specialet almen administration, valgfag: HR og personaleadministration.
Forløbet introducerer eleven til persondataforordningen (GDPR) og giver indsigt i, hvordan virksomheder skal behandle data i forbindelse med rekruttering, ansættelse og fratrædelse af medarbejdere.

Beskrivelse

25. maj 2018 – var skæringsdatoen for implementeringen af “databeskyttelsesforordningen” i alle virksomheder og organisationer. En forordning som lægger op til, at virksomhedernes personfølsomme oplysninger skal opbevares på sikker vis og behandles herefter.
Når en virksomhed rekrutterer og har medarbejdere ansat, er det derfor vigtigt, at virksomheden efterlever nogle krav til opbevaring og behandling af personoplysninger.

Nogle spørgsmål, som man måske ikke tænker så meget over, men som fremover er nødvendige at tage stilling til i administrative processer, fx i forbindelse med rekruttering, kunne være:

– Ligger der papirer med personfølsomme oplysninger frit fremme i virksomheden?
– Glemmer virksomheden at spørge de ansatte, om de må bruge deres portrætbillede på hjemmesiden?
– Kopieres ansættelseskontrakter m.m. på livet løs og glemmer man efterfølgende at afhente dem ved kopimaskinen?
– Har virksomheden oplysninger liggende på folk, der ikke længere er ansat?

Disse spørgsmål, og mange flere, vil du arbejde med i undervisningsforløbet, som skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

“Hvordan behandler man persondata i forbindelse med rekruttering, ansættelse og fratrædelse af medarbejdere?“

Forløbet er udarbejdet af Lone Frank, Rybners Handelsskole i samarbejde med Viden om data.

Læringsmål

  • Eleven skal have kendskab til Persondataforordningens regler vedr. person- og personfølsomme oplysninger i administrative processer.
  • Eleven skal beherske de lovgivningsmæssige rammer, som er særligt kendetegnende for rekruttering og afskedigelse af medarbejdere og kan navigere inden for de lovgivningsmæssige rammer i sagsbehandlingen af medarbejderdata.
  • Eleven har konkret viden om den lovgivning og lovgivningspraksis, som har direkte betydning for administrativ praksis på rekrutteringsområdet.
  • Eleven skal kunne behandle og anvende data i de administrative processer.
  • Eleven kan udføre opgaver under anvendelse af regler og kendskab til det offentlige retssystem.
  • Eleven kan rådgive, vejlede og kommunikere med brugere og samarbejdspartnere.
  • Eleven kan udføre administrativ sagsbehandling i forbindelse med mindst ét af advokatkontorets arbejdsområder.
  • Eleven kan udfærdige skriftvekslinger og dokumenter forbundet med et advokatkontors arbejdsområder.

Materialet er blevet downloadet af 23 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.