Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Titel: Kundeklubber
Dette forløb er udviklet til hovedforløbets detailuddannelse.
Forløbet omhandler online markedsføring og introducerer eleven til begreber som kundeklubber og nyhedsbreve, samt hvordan disse påvirker kundens indkøbsoplevelse. efter endt forløb kan eleven svare på, om oprettelse af en kundeklub kan forbedre servicen i virksomheden.

Beskrivelse

Dette forløb handler om online markedsføring. Eleven vil her få kendskab til begreber som kundeklubber og nyhedsbreve, og vil lære, hvordan de kan påvirke kundens indkøbsoplevelse. Eleven vil også stifte bekendskab med forbrugernes holdninger til kundeklubber og få en forståelse for, hvordan de aktivt bruger kundeklubberne i deres hverdag. Efter dette forløb vil eleven have opnået en viden om, hvordan data fra kundeklubber kan give øget service – og dermed øget omsætning i din virksomhed.

Formålet med undervisningsforløbet om kundeklubber er:
– At målrette online markedsføring og dermed forbedre kundeservicen ved at anvende data genereret på baggrund af kundeklubber og nyhedsbreve.
– Denne data skal efterfølgende kunne omsættes og anvendes i praksis.

Mere specifikt; på baggrund af indsamlet data iværksættes salgsfremmende aktiviteter i egen butik møntet på specifikke kundegrupper.

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:
„Hvordan kan kundeklubber forbedre servicen i din virksomhed?“

Læringsmål

  • At kunne vejlede, rådgive og demonstrere udvalgte produkter eller varer for forskellige kundetyper.
  • At vurdere og analysere de forhold som påvirker forbrugernes købsadfærd, herunder forskellige forbrugerprofiler og livsstil.
  • At kunne udnytte viden om forbrugertrends i salgsarbejdet i butikken.
  • At kunne igangsætte salgsfremmende aktiviteter i butikkens salgsområde.
  • At kunne udnytte visuel kommunikation i butikkens salgsarbejde, herunder brug af skilte, teknisk udstyr m.v. som blikfang.
  • Eleven kan udnytte viden om forskellige planlægningsværktøjer til organisering af butikkens daglige arbejdsopgaver, endvidere kunne arbejde med projektopgaver eller ad hoc opgaver, der skal løses inden for en fastsat tidsramme.
  • Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere en opgave som en del af et team.

Materialet er blevet downloadet af 24 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.