Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Titel: Omnichannel i detailhandlen
Forløbet er udviklet til hovedforløbets detailuddannelse med specialer. Forløbet giver eleven forståelse for, at hvad det vil sige at arbejde med omnichannel i en detailvirksomhed, og hvordan begrebet kan skabe merværdi i virksomheden.

Beskrivelse

Begrebet Omnichannel betyder direkte oversat at være til stede på alle salgs- og marketingskanaler, såvel on- som offline.

At tænke på Omnichannel på denne måde kan givetvis skræmme nogle, især mindre virksomheder, fra at arbejde med begrebet. Derfor vil dette forløb lægge op til, at begrebet bruges at udbrede kendskabet til så mange kanaler som muligt, at vælge de kanaler, der er aktuelle for netop din virksomhed og ikke mindst at bruge disse kanaler på en komplimenterende måde, så kunden får en sammenhængende og meningsfuld oplevelse på tværs af kanaler. De anvendte kanaler skal ses som én virksomhed fremfor individuelle ”siloer”. På den måde vil kanalerne, udover at give en sammenhængende oplevelse for kunden, være med til at skabe aktivitet og kundeflow på tværs af kanaler.

Som medarbejder i en butik er det vigtigt at se sig selv som en del af kundens købsoplevelse, fremfor en isoleret del af virksomheden. Opgaven bliver derved ikke at fokusere på det enkelte salg, men på kundens samlede oplevelse, hvad enten butikken fungerer som sidste del af kundens rejse – altså der hvor købet foretages – om butikken bliver informationsdel, som skaber et fremtidigt salg på fx butikkens webshop, eller butikken fungerer som servicedel, hvor kundens køb på webshoppen udleveres, byttes, eller hvor kunden har brug for hjælp med fx reklamationer på varer, købt på butikkens webshop.

Kunden har en forventning om en sømløs købsoplevelse, og det er vigtigt, at de oplever virksomheden som en enhed og ikke elementer, som i værste fald modarbejder eller konkurrerer mod hinanden.

Undervejs i dette forløb skal vi kigge nærmere på:

– Hvordan du identificerer de touchpoints, kunden har til din virksomhed.
– Hvilke krav det stiller til din butik og dig som medarbejder.
– Hvilke muligheder den enkelte butik og medarbejder har for at bruge forskellige kanaler til at skabe salg.

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:
„Hvordan kan din virksomhed udnytte omnichannel?“

Læringsmål

  • Eleven kender til forskellige salgs- og markedsføringskanaler som fx fysiske butikker, e-handel, sociale medier.
  • Eleven kender til planlægning og styring af afsætning gennem flere kanaler.
  • Eleven kender til fordele og ulemper ved forskellige digitale forretningsmodeller i en detailvirksomhed.
  • Eleven kan anvende en virksomhedsprofil på relevante sociale medier.
  • Eleven kender de enkelte kanalers betydning og effekt på hinanden.
  • Eleven kender forskellige typer af sociale medier i forretningsøjemed.

Materialet er blevet downloadet af 27 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.