Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

5 timer 30 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Omnichannel marketing
Forløbet er udviklet til hovedforløbets kontoruddannelse med specialer, administration. Eleven skal kunne genkende Omnichannel fra deres egen kunderejse, og skal være i stand til at identificere muligheder for Omnichannel i deres egen virksomhed.

Beskrivelse

Direkte oversat betyder Omnichannel “alle kanaler”. I dette forløb ses på Omnichannel Marketing (OM) fra en virksomheds synsvinkel. Hvordan kan/bør man drage nytte af begrebet i sin virksomhed?

Begrebet lægger op til, at man som virksomhed skal være i stand til at lokalisere forbrugeren helt i starten af dennes købsproces og derfra “nudge” dem til at ende op med at købe virksomhedens produkt. I Omnichannel Marketing har man desuden fokus på, at kunden efterfølgende bliver loyal over for virksomheden eller produktet. Virksomheden skal altså være med i hele processen, fra kunden erkender et behov og alt derefter.

Generelt er man ret uenig i, om Omnichannel blot er et begreb, eller om det eksisterer i virkeligheden. Giver det for alle virksomheder mening, at man bruger alle mulige kanaler for at komme i kontakt med slutbrugeren af et produkt? Hvad skal man have med i sine overvejelser, for at Omnichannel kan blive en gevinst for forbruger og virksomhed?

Alt dette bliver du meget klogere på i dette forløb.

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

„Hvilke muligheder giver Omnichannel Marketing for din virksomhed?“

Læringsmål

  • Eleven skal beherske forretningsplanen og med den kunne beskrive kundesegmenter samt definere værdiskabelse, afsætningskanaler og midler til pleje af kunderelationer.
  • Eleven skal kunne anvende de sociale platforme både i forhold til kommunikation, markedsføring, planlægning, gennemførelse og evaluering af events.
  • Eleven skal kunne pleje kunderelationer og understøtte mersalg via brug af bl.a. sociale medier.
  • Eleven skal kunne aflæse brugeradfærd og signalværdi i forbindelse med brug af sociale medier.
  • Eleven skal kunne anvende forskellige metoder og modeller til at strukturere og fremme virksomhedens salg både via digitale platforme, i præsentationer og i det opsøgende, personlige salg.

Materialet er blevet downloadet af 15 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.