Omnichannel | EUX: Erhvervsområdeforløb EO1 og EO2

Målgruppe

EUX

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Kontor med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Detailhandel med specialer, Finansuddannelsen, Eventkoordinatoruddannelsen

Viden Om Data

Titel: Et samfund med omnichannel?
Forløbet er udviklet til EUX: Erhvervsområdeforløb EO1 og EO2.
Forløbet har til formål at fremme en grundlæggende forståelse for begrebet 'omnichannel'. I udvidet forstand fordrer forløbet også en forståelse for et data-orienteret erhvervsliv og civilsamfund, hvor både private virksomheder såvel som borgere og forbrugere indgår i en digitaliseret hverdag.

Dette forløb er blevet downloadet af 11 brugere.

Læringsmål

  • Eleven skal kunne koble nogle af studieårets fag og metoder til en belysning af omnichannel.
  • Eleven skal kende til omnichannels nuancer, kompleksitet såvel som dets anvendelse af virksomhederne.
  • Eleven skal kunne diskutere mulige problemstillinger såvel som eventuelle løsningsforslag hertil forbundet med (øget) omnichannel-tænkning hos virksomheder.

Beskrivelse

Forløbet har til formål at fremme en grundlæggende forståelse for begrebet 'omnichannel'. I udvidet forstand fordrer forløbet også en forståelse for et data-orienteret erhvervsliv og civilsamfund, hvor både private virksomheder såvel som borgere og forbrugere indgår i en digitaliseret hverdag. Selvom begrebet omnichannel ikke nødvendigvis lader sig klart eller fast definere, så arbejdes der i nærværende forløb med, at det som minimum kan antages at være en slags retning - altså en strategi - som virksomhederne i forskellig grad lader sig påvirke af. Endvidere er formålet, at elevernes evne til at undersøge virksomheders organisationer, services og tjenester også skærpes. Dette sker, når elevernes erkendelser om virksomhedernes forskelle opstår. Herunder understreges, at omnichannel-strategier netop er dybt afhængige af virksomhedernes koncepter, organisationer, produkter og naturligvis deres mulige kunder (eller forbrugere). På den baggrund har forløbet et klart mål om, at eleverne lærer om den noget komplekse snitflade, som et moderne og digitaliseret, datadrevet samfund kan indebære.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.