Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Titel: Sømløs kundeoplevelse med omnichannel
Forløbet er udviklet til hovedforløbets detailuddannelse med specialer. Forløbet giver eleven grundlæggende forståelse for, hvad det vi sige at arbejde med og i en omnichannel virksomhed, herunder hvordan kunden sættes i centrum, hvordan virksomheden benytter sig af relevante data, samt hvilken rolle virksomhedens organisering og medarbejderne har.

Beskrivelse

Der findes ikke nogen entydig definition på begrebet omnichannel. ‘Omni’ kommer af latin, og betyder “alt” eller “alle steder”. Da begrebet kom frem, var det mere en vision om fremtidens detailhandel end et konkret værktøj, man kunne bruge, men i dag er de teknologiske redskaber, der skal til for at kunne arbejde med omnichannel til stede. Mange taler om omnichannel, nogle arbejder med det, men meget få er nået i mål med visionen om den sømløse kundeoplevelse på tværs af alle kanaler i virksomheden.

I dette undervisningsforløb vil vi se på:

– Forskellen mellem multichannel og omnichannel
– Kundeoplevelse og -rejse
– Brug af kundedata
– Hvordan binder vi de forskellige kanaler sammen for kunden?

Du bliver præsenteret for figurer, cases og videoklip sammen med små øvelser. Afslutningsvis skal du lave en gennemgang af din egen virksomhed/butik i forhold til at skabe en sømløs oplevelse for kunden.

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan du skabe en sømløs oplevelse for kunderne i din virksomhed?“

Læringsmål

  • Bekendtgørelse for detailuddannelsen: § 5 stk. 3: Eleven kan gennemføre personligt salg, intern opfølgning af markedsføringsindsatsen, salgsoptimering og salg selvstændigt ved at tiltrække og fastholde kundegrupperne gennem planlægning og anvendelse af forskellige betjeningsformer, varepræsentationsteknikker, salgsfremmende aktiviteter og events, herunder også e-salg.

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.