Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

05 timer 00 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Viden Om Data

Titel: Optimér kunderejsen gennem omnichannel
Forløbet er udviklet til EUD/EUX: USF detail og handel, samt Afsætning C (e-handel).
Forløbet gør eleven i stand til at redegøre for begrebet omnichannel. Eleven skal kunne vurdere forskellen mellem multichannel og omnichannel markedsføring. Eleven vil desuden kunne redegøre for, hvilke touchpoints kunden møder på kunderejsen igennem de forskellige faser i beslutningsprocessen.

Beskrivelse

Omnichannel er noget, som mange virksomheder taler om. Men hvad betyder begrebet egentligt, og hvordan skal en virksomhed anvende det? Omnichannel er en konsekvens af den teknologiske udvikling. Virksomhederne har i dag mange flere muligheder i forhold til måden, de kan påvirke forbrugerne gennem markedsføring. Desuden har forbrugernes adfærdsmønstre i forhold til deres købsadfærd ændret sig. Forbrugerne stiller i dag langt større krav til virksomhederne, både når det det gælder den fysiske og den online butik.

Vi vil i dette forløb fokusere på følgende emner:

– Hvem er kunden?
– Hvad er en kunderejse?
– Hvilke ønsker og behov har kunden?
– Hvordan og hvor kan man opsamle data om kunden og bruge dem?
– Hvilke platforme og medietyper er relevante?
– Hvilken værdi skaber det for virksomheden og kunden?

Du vil i løbet af forløbet blive præsenteret for forskellige figurer, cases, videoklip og små øvelser. Du vil blive introduceret til begrebet “customer journey”, og hvordan man kan bruge dette i omnichannel-tankegangen. Forløbet afsluttes med en opgave, hvor du skal lave et forslag til, hvordan din virksomhed skal gøre brug af omnichannel. Her skal du redegøre for dine valg af strategi, og hvilken effekt det har for kunden.

Formålet med forløbet er, at du skal opnå og forstå, hvordan omnichannel fungerer i praksis. Du skal opnå viden om. hvordan omnichannel kan genere en mere personlig relation til dine kunder, og hvordan denne relation vil kunne øge din virksomheds omsætning. Undervisningsforløbet skal således klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan din virksomhed anvende omnichannel til at styrke kunderejsen hos dine forbrugere?”

Læringsmål

  • Kompetence nr. 7: Afsætning via elektroniske medier: Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given målgruppe og være bevidst om sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale salgskanaler.

Materialet er blevet downloadet af 35 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.