Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer 30 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Vis mere
Viden Om Data

Titel: Machine Learning
I dette forløb får eleven en introduktion til, hvad Machine Learning er. Udover at støde på begrebet Machine Learning, vil eleven også stifte bekendtskab med begrebet Kunstig Intelligens samt historien bag begrebet. Ydermere får eleven også lov til at arbejde med forskellige opgaver, hvor der skal reflekteres over brugen af teknologi.

Beskrivelse

Undervisningsforløbet henvender sig til faget: 17641 – Værdiskabende optimering gennem automatisering.

“…teknologien kan bringe ny viden og nye indsigter til de titusindvis af offentlige ansatte, der hver dag skal træffe livsvigtige beslutninger“
– Citat af Marianna Dahl, Administrerende direktør for Microsoft Danmark.

Vi danskere har altid fundet teknologien spændende. Faktisk er vi så interesserede i ny teknologi, at regeringen i 2019 lavede en national strategi for kunstig intelligens. Meningen med strategien er, at Danmark inden 2025 skal være et af de førende lande på området. Men hvad er formålet med den nye teknologi? Jo, den nye teknologi skal hjælpe den offentlige sektor, så den leverer en både hurtigere og mere målrettet service til borgerne. Den kunstige intelligens skal altså hjælpe den offentlige sektor med at skabe overblik og se mønstre og sammenhænge, som førhen har været uoverskuelige. Kort fortalt betyder det, at der bliver mere tid til kernevelfærdsopgaver.

Det kommer måske som en overraskelse for nogen, men den offentlige sektor i Danmark benytter sig allerede af kunstig intelligens. Primært bliver teknologien brugt til at effektivisere sagsgange, automatisere processer samt samkøre systemer. Teknologien anvendes som et effektivt og beslutningsunderstøttende redskab.

Vi lever i et land, hvor det er vigtigt at holde sig opdateret på nye teknologier som kunstig intelligens og Machine Learning. Formålet med undervisningsforløbet er at klæde dig på, så du er i stand til at løse nedenstående udfordring:

„Hvilken indvirkning vil Machine Learning have på dit arbejde?“

Læringsmål

  • Eleven skal have kendskab til, hvordan kunstig intelligens og Machine Learning kan bidrage til automatisering.

Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.