Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Smartere arbejdsprocesser med RPA
Forløbet er udviklet til hovedforløbets kontoruddannelse med speciale, administration og offentlig administration. Forløbet giver eleven indblik i mulighederne for at bruge software-robotter i offentlig administration. Eleven skal desuden kunne bidrage med input til en indledende foranalyse af egnede opgaver til automatisering.

Beskrivelse

Software-robotter er kommet for at blive!

Hvad kan software-robotter og hvad er det? En software-robot som hyppigt bruges i den offentlige sektor er RPA, som står for Robotic Process Automation.

I det følgende forløb skal du bruge din administrationsfaglige viden til at finde en arbejdsproces, som du vurderer vil kunne gøres smartere ved hjælp af automatisering, dvs. ved hjælp af en software-robot.
Software-robotter er allerede taget i brug en lang række steder i den offentlige administration.

Hvad lærer du hér?
Hvad er software-robotter for en størrelse og hvordan kan de bruges? Hvordan kan du arbejde med at kortlægge om din administration kan bruge en ny “robot-kollega”? Det er nogle af de spørgsmål, som forløbet vil give svar på, og som du skal tænke over og arbejde med i en række øvelser:

– Hvad er software-robotter for en størrelse, og er de reelt kommet for at blive?
– Hvilken rolle spiller kontorpersonalet, og hvad egner sig til automatisering?
– Hvordan screener du for potentielle robot-opgaver?
– Hvilke værktøjer kan du konkret bruge i en screening (foranalysen)?
– Hvad skal din IT-afdeling vide for at kunne automatisere din projektidé?

Læringsmål

  • Eleven skal kunne beherske metoder til at udvikle kvaliteten i fx arbejdsgange (Innovation, kvalitet og samarbejde).
  • Eleven skal kunne indsamle, bearbejde, formidle og forholde sig kritisk til data (Kommunikation).

Materialet er blevet downloadet af 16 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.