Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Viden Om Data

Titel: Kunstig intelligens og kundeservice
Forløbet er udviklet til hovedforløbets kontoruddannelser med specialerne administration og offentlig administration.
Forløbet giver eleven forståelse for, hvordan de kan bruge kunstig intelligens i deres kunde- og servicehåndtering.
Forløbet egner sig også til Handels- og Detailuddannelsen.

Beskrivelse

På fremtidens offentlige og private arbejdspladser vil kunstig intelligens formentlig i højere og højere grad blive benyttet. I dette forløb skal vi prøve at koble brugen af kunstig intelligens sammen med et mere traditionelt servicebegreb, så vi kan vurdere de muligheder, kunstig intelligens kan bidrage med i forhold til fremtidens serviceydelser.

For hvad kan den kunstige intelligens gøre for medarbejderne? Vil den forstyrre, hjælpe eller ligefrem erstatte medarbejderne? Og hvad med servicen, hvordan leverer du serviceydelser ved hjælp af kunstig intelligens? Hvordan bliver serviceniveauet? Dette vil du blive klogere på efter at have gennemgået dette undervisningsforløb.

Undervejs i forløbet kommer du bl.a. omkring følgende punkter:

•Hvad er kunstig intelligens?
•Kan brugen af kunstig intelligens bidrage til en anden form for serviceydelse?
•Er borgere/kunder positive overfor at blive betjent af andre end mennesker?

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at indgå i den fortsatte udvikling af offentlige serviceydelser, og du bliver afslutningsvis i stand til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan du bruge kunstig intelligens til kunde- og servicehåndtering i din virksomhed?“

Læringsmål

  • Eleven behersker selvstændigt forskellige typer af digitale sagsbehandlings- og administrationsopgaver over for brugere, leverandører og samarbejdspartnere.

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.