Kunstig intelligens | EUD/EUX: Organisation C, Psykologi C

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

5 timer 00 minutter

Fagområde

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: RPA og medarbejdertrivsel
Forløbet er udviklet til EUD/EUX: Organisation C og Psykologi C. Forløbet egner sig desuden til hovedforløbets kontoruddannelse med specialer.
Efter endt forløb skal eleverne have forståelse for, hvad trivsel og motivation er, og hvordan RPA (Robotic Process Automation) kan påvirke individets trivsel i organisationen.

Dette forløb er blevet downloadet af 17 brugere.

Læringsmål

  • Forløbet arbejder med faglige mål fra bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne.

Beskrivelse

Kunstig intelligens og specielt RPA (Robotic Process Automation) bliver mere og mere en del af virksomhedernes arbejdsprocesser, hvilket kan betyde store faglige og personlige omstillinger for de ansatte. Vi ser, at medarbejdere skal forholde sig til, at deres dagligdag på arbejdspladsen forandrer sig i takt med indførelse af RPA, og at dette stiller nye krav til kompetencer og kvalifikationer.

I dette undervisningsforløb ser vi derfor bl.a. nærmere på disse spørgsmål:

•Hvad er kunstig intelligens og RPA?
•Hvad er forskellen på kunstig intelligens og RPA?
•Hvad er trivsel og motivation?
•Hvordan påvirker RPA medarbejderen i forhold til ændrede arbejdsprocesser?
•Hvordan påvirker RPA trivslen på arbejdspladsen?

Du vil undervejs blive præsenteret for udvalgte figurer, cases, videoklip og små øvelser. Kurset afsluttes med en opgave, hvor du selv skal lave en video, hvori du kommer med dine refleksioner til den stillede opgave.

Formålet er, at du skal opnå en generel forståelse af, hvad RPA er, og hvordan en større viden kan være med til at øge medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

„Hvilken indflydelse har RPA på medarbejdernes trivsel og motivation?“

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.