Kundeservice og data | EUD/EUX: Erhvervsinformatik B/C

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, EUX

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Hvordan fanger man data?
Forløbet er udviklet til EUD/EUX: Erhvervsinformatik B/C.
Dette forløb lærer eleven, hvordan virksomheder får fat i data om kunder, og hvordan skal man behandle de data man får ind for at kunne omsætte dem til noget brugbart i virksomheden. Forløbet giver desuden eleven forståelse for opbygning af databaser.
Forløbet egner sig desuden til Afsætning B/C og Erhvervsinformatik B/C

Dette forløb er blevet downloadet af 27 brugere.

Læringsmål

  • Eleven skal kunne udføre effektiv anvendelse af informationsteknologi i brancherelevante opgaver.
  • Eleven skal kunne undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data.
  • Eleven skal kunne anvende en database til behandling af data og udtrække information fra denne.
  • Eleven skal kunne anvende data på tværs af programmer.

Beskrivelse

Størstedelen af vores kontakt med virksomheder foregår i dag digitalt. Mange mennesker er også medlem af kundeklubber eller er tilmeldt nyhedsbreve fra butikker. Dette giver virksomhederne en række data omkring deres kunder, som fx. kan anvendes til at udvikle mere målrettet og bedre kundeservice eller markedsføring. Men hvordan får man som virksomhed, fat i data om kunder og hvordan skal man behandle de data man får ind, for at kunne omsætte dem til noget brugbart for virksomheden? Det skal vi kigge nærmere på i dette undervisningsforløb.

Undervejs i forløbet kommer vi bl.a. omkring spørgsmål som:
- Hvordan indsamler virksomhederne data?
- Hvordan er databaser bygget op?
- Hvordan giver CRM-systemer værdi for virksomheder?
- Hvordan behandler man data?

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

"Hvordan fanger man data på kunden?“

Forløbet er oprindeligt udviklet til det udfasede fag IT C. Vores forløb udviklet til IT C egner sig godt til det nye fag Erhvervsinformatik C, og derfor anbefaler vi dette forløb til Erhvervsinformatik C. Du kan derfor opleve, at læringsmålene ikke afspejler sig 100 procent i faget Erhvervsinformatik.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.