Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Datadrevet kundeservice.
Forløbet er udviklet til Hovedforløb: Detail-, Kontor- og Handelsuddannelser.
Forløbet giver eleven forståelse for, hvordan virksomheden fastsætter målsætningen og strategien for god kundeservice i en virksomhed.
Forløbet egner sig desuden til EUD/EUX: Afsætning B/C og Erhvervsinformatik B/C

Beskrivelse

Dette modul omhandler kundeservice. Du vil her få kendskab til metoder om fastholdelse af kunder, men også metoder til erobring af nye kunder.

Du vil også stifte bekendtskab med forbrugernes holdninger til kundeservice og få en forståelse for, hvordan du aktivt kan påvirke forbrugernes holdning til kundeservice i deres hverdag.

Efter dette forløb vil du have opnået viden om, hvordan data omsat til strategi kan give øget service – og dermed øget omsætning i din virksomhed.

Undervejs i forløbet kommer vi omkring emner som:
– Hvad er god kundeservice?
– Hvordan er jeres kunderelationer?
– Hvordan omsættes data til kundeservice?
– Hvor defineres det, hvad god kundeservice er?
– Hvordan kan data give god kundeservice?

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

“Hvordan kan data give god kundeservice i din virksomhed?“

Læringsmål

  • Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder fx service, administration, handel, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik.
  • Eleven kan udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion.
  • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler.
  • Eleven kan anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver.

Materialet er blevet downloadet af 27 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.