Internet of Things (IoT) | Detailuddannelsen

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Titel: IoT og intelligente tekstiler.
Forløbet giver eleven et indblik i udviklingen af intelligente tekstiler. I forløbet skal eleverne bl.a. arbejde med, hvordan IoT både kan tænkes ind i tekstildesign og i indretningen af butikkerne, og hvordan den nye teknologi både kan skabe værdi for butik og kunder.
I løbet af forløbet skal eleverne herudover også arbejde med, hvordan de intelligente tekstiler kan udvikles og bruges på en bæredygtig og dataetisk måde.

Forfattere