Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Finansuddannelsen

Viden Om Data

I denne introduktionsvideo i VR kan du, der underviser, få et kort og godt indblik i, hvilke muligheder der er i 360 graders VR. På siden her, kan du finde en skærmoptagelse af et uddrag fra videoen.

Beskrivelse

Når man ikke har prøvet at befinde sig i 360 graders VR før, så kan det være svært at forstå, hvilke muligheder teknologien tilbyder. Vi har derfor lavet en introduktionsvideo i VR, der henvender sig til dig, der underviser. Ved at prøve introduktionsvideoen i VR får du selv en erfaring med, hvordan du interagerer med brillen – alt imens du bliver guidet af Camilla.

Ønsker du at bruge denne VR-film, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om den allerede er på jeres bruger. Er den ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie (juan@videnomdata.dk), der vil sørge for at få hentet filmen ned på brugeren.

Her kan du se en skærmoptagelse af et uddrag fra VR-filmen:

Læringsmål

Materialet er blevet downloadet af 1 bruger.