Målgruppe

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Finansuddannelsen

Viden Om Data

Titel: Introduktion til abonnementsordninger
I dette forløb får eleven en introduktion til forskellige abonnementstyper, og hvordan man fastholder sine abonnementskunder. Derudover får eleven viden om væsentlige regler inden for abonnementsordninger og bindingsperioder. Inden eleven vil blive stillet en afsluttende opgave, opnår eleven også viden om trends og fremtidsperspektiver for abonnementsordninger.

Beskrivelse

Forløbet henvender sig til EUD GF2/EUX til faget: Afsætning C

Abonnementsordninger bliver stadig en større spiller på markedet i kampen om kundernes penge. I 2020 udgjorde online handel til abonnementer mere end 20% af al B2C af det totale online handelsmarked jf. opgørelse fra FDIH, og væksten ser ud til at fortsætte både på B2C og B2B.

I dette forløb vil eleven få kendskab til forskellige abonnementstyper og få en forståelse for fordele og muligheder ved de forskellige abonnementstyper. Ligeledes kommer eleven til at lære om kunders købsadfærd og få en forståelse for, hvordan man aktivt bruger denne viden til at få større forretningssucces.

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan du lave et abonnement eller en serviceordning i din virksomhed?“

Læringsmål

  • Eleven kan anvende metoder til at segmentere markeder og vælge operationel målgruppe.
  • Eleven kan anvende metoder til at beskrive købsadfærd og trends i forhold til et konkret produkt eller virksomhed.

Materialet er blevet downloadet af 13 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.