Internet of Things (IoT) | Hovedforløb: Detail med specialer

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Titel: Kameraanalyse i detailhandlen
Forløbet er udviklet til hovedforløbets detailuddannelse med specialer.
Dette undervisningsforløb er udviklet med udgangspunkt i en konkret case fra Meny på Frederiksberg. Meny har deltaget i et forsøg, hvor forskere har afprøvet tre forskellige teknologier til at indsamle data om kundernes bevægelser i butikken. Forløbet giver eleven forståelse for, at vi med simple midler kan undersøge kundeadfærd med faktiske målinger.

Dette forløb er blevet downloadet af 15 brugere.

Læringsmål

  • Eleven skal efter forløbet kunne lave målinger i egen butik.
  • Eleven skal efter forløbet kunne kende til de muligheder, det giver at gå fra beslutninger, baseret på mavefornemmelse, til beslutninger, baseret på hårde fakta.

Beskrivelse

Dette forløb vil give eleven mulighed for at bevæge sig væk fra mavefornemmelser, tro og følelser hen til et punkt, hvor de kan undersøge tingene én til én. Konkret undersøgelse betyder, at eleven finder ud af, hvordan tingene faktisk hænger sammen. Mavefornemmelse er effektivt dér, hvor du har travlt og skal træffe beslutninger på et mangelfuldt beslutningsgrundlag. Men det kan koste dyrt, hvis du tror, at det er den eneste vej til beslutninger.

I dette forløb skal eleven arbejde med, hvordan man kan skabe et bedre beslutningsgrundlag for indretning af deres butik ved at undersøge tingene én til én.

Der er naturligvis mange teknologier, der kan bruges til at måle kundeadfærd. I dette forløb kigges der nærmere på kameraanalyse, som er en meget lovende teknologi i forhold til detailhandlen. Faktisk bruges kameraanalyse allerede i danske butikker. Tag kundetælleren, som mange butikskæder bruger til at måle conversion rate (hvor mange kunder ud af 100 besøgende, der køber?) . Det er simpel kameraanalyse. Tag kameraet ved indkørslen til butikscentrets parkeringskælder. Det filmer alle nummerplader og sender disse data ind i en computer, som vender tilbage med en rapport over, hvor dagens kunder kom fra. Man kan på den måde se, om de anvendte markedsføringskroner på forskellige geografiske områder er brugt fornuftigt. Det er kameraanalyse. Kameraet indsamler en bunke data, som computeranalyseres med avancerede programmer.

En af fordelene ved at bruge kameraanalyse frem for andre metoder til at måle kundeadfærd er, at man med kameraet kan skelne mellem barn/voksen, ung/gammel og kvinde/mand. På den måde kan man få et mere konkret indblik i hvilke kundetyper, der besøger butikken på forskellige tidspunkter, og dermed lave en mere målrettet indsats i butikken.

Rigtig god fornøjelse.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.