Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Handelsuddannelse med specialer

Viden Om Data

Dette undervisningsforløb omhandler imageanalysens trin 4 + 5. Formålet med imageanalysen er, at eleverne skal være i stand til at analysere respondenternes svar og komme frem til, hvilke tiltag deres virksomhed kan igangsætte for at udvikle forretningen. Forløbet henvender sig til hovedforløbets Handelsuddannelse med speciale i Logistik.

Beskrivelse

Eleven skal gennem dette forløb arbejde med trin 4 + 5 i imageanalysen. Forløbet er udviklet til hovedforløbets Handelsuddannelse med speciale i logistik.

Imageanalysen kan hjælpe virksomhederne med at undersøge, hvad kunderne/leverandørerne mener, virksomheden kan forbedre ift. deres samarbejde med kunden/leverandøren. Formålet er at analysere respondenternes svar og komme frem til, hvilke tiltag virksomheden kan igangsætte for at udvikle forretningen.

Afslutningsvist skal eleven arbejde med opgaven:

“Lav jeres konklusion inkl. 3 konkrete forslag til forbedringer i butikken ud fra de forudsætninger I har”.

For at få adgang til undervisningsforløbet skal du downloade zip-filen, som du finder herunder. Zip-filen består af en PowerPoint præsentation, et Excel-ark samt en lærervejledning.

Læringsmål

  • Eleven behersker indsamling af information fra værdi- og forsyningskæden samt anvendelse af værktøjer til analyse af de indsamlede informationer, fx ved brug af interne data.

Materialet er blevet downloadet af 5 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.