Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Dette forløb fokuserer på ord som data. Mere konkret skal eleven arbejde med, hvordan man kan udnytte de informationer, vi får via sproget.

Beskrivelse

Dette forløb henvender sig til hovedforløbets kontorspeciale Administration. Mere specifikt er forløbet udviklet med henblik på faget Datahåndtering (17633).

Det er med sproget, at vi skaber vores virkelighed og ord og tale er en vigtig del af vores tilværelse. Det er gennem ord, at vi udtrykker os og gennem ord, at vi for det meste kommunikerer med omverden. Grundlæggende kan man sige, at det i høj grad er gennem de ord, vi bruger, at vi viser, hvem vi er og danner vores forståelse af verden.

Det er sjældent ord og sprog, vi tænker på, når der bliver talt om data. Data er for mange mennesker noget, der kan udtrykkes i tal, grafer og tabeller og de færreste tænker over, at ord også er data. Men faktisk kan ord være meget vigtige data for virksomheden.

Det er netop ord som data, vi vil beskæftige os med i dette forløb. Vi skal se på, hvordan vi systematisk udnytter de informationer, vi får via sproget. Du vil også finde ud af, at sprogdata er meget tæt knyttet til sprogteknologi, der dækker over de teknologier, vi ofte bruger, når vi skal kommunikere. Stavekontrol er en sprogteknologi, som de fleste af os kender, men sprogteknologierne er i konstant udvikling og omfatter flere og flere områder af vores liv.

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:
“Hvordan kan du og din virksomhed bruge sprogdata?”

Læringsmål

  • Eleven kan udpege forskellige datatyper og datakilder i virksomheden og kan anvende dem i forhold til udvalgte arbejdsopgaver.
  • Eleven kan rense data i forhold til opstillede kvalitetskrav.

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.