Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Viden Om Data

Titel: Growth Hacking og idegenerering.
I dette forløb, der henvender sig til grundforløbet, får eleven en introduktion til Growth Hacking begrebet og lærer om, hvordan man kan effektivisere en virksomheds markedsføring ved at anvende de data, som virksomheden har adgang til.

Beskrivelse

Dette forløb henvender sig til EUD/EUX i fagene Afsætning og Erhvervsinformatik.

Hvordan kan det være, at nogle virksomheder oplever en markant vækst på kort tid, mens andre virksomheder aldrig kommer til at opleve denne voldsomme vækst? Hvordan formår de virksomheder, som ridder på en vækstbølge at skabe den store succes? Svarene er mange. For nogle er det sket mere eller mindre tilfældigt, mens det for andre ligger en bevidst strategi bag, nemlig Growth Hacking.

Men hvad er Growth Hacking? Og hvordan anvender man den?
Growth Hacking er ikke en tilfældig hokus pokus strategi. Den er baseret på data.

Jakob Bentzen (2020) beskriver en Growth Hacker på følgende måde: “En Growth Hacker er en person, som anvender kreative strategier med lave omkostninger for at hjælpe virksomheder med at tiltrække og fastholde kunderne.”

I dette undervisningsforløb vil eleven lære om Growth Hacking begrebet og blive klædt på til at kunne løse følgende udfordring:

„Hvordan kan Growth Hacking anvendes til at skabe vækst i din virksomhed?“

Læringsmål

  • Afsætning: At anvende metoder til at beskrive købsadfærd og trends i forhold til et konkret produkt eller virksomhed.
  • Afsætning: At anvende viden om at udarbejde marketingmix (online/offline).
  • Erhvervsinformatik: At selvstændigt kunne tilrettelægge og udføre iterative designprocesser.
  • Erhvervsinformatik: At kunne anvende brugertests.

Materialet er blevet downloadet af 2 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.