Google Analytics | EUD/EUX Erhvervsinformatik C og Afsætning C

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, EUX

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Detailhandel med specialer, Eventkoordinatoruddannelsen, Kontor med specialer, Handelsuddannelse med specialer, Finansuddannelsen

Viden Om Data

Titel: Google Analytics introduktion
Forløbet er udviklet til EUD/EUX: Erhvervsinformatik C, Afsætning C.
Forløbet giver eleven viden om, hvordan Google Analytics virker. Eleven skal efter endt forløb kunne redegøre for, hvorledes en webshop kan forøge sit salg ved hjælp af Google Analytics.
Forløbet kan desuden anvendes af hovedforløbets kontoruddannelse med specialer.

Dette forløb er blevet downloadet af 37 brugere.

Læringsmål

  • Eleven skal efter forløbet kunne undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data.
  • Eleven skal efter forløbet kunne anvende data på tværs af programmer.
  • Eleven skal efter forløbet kunne redegøre for, hvordan udvikling og forandring i informationsteknologien påvirker individet, virksomheden og samfundet.
  • Eleven skal efter forløbet kunne reflektere over en brancherelevant informationsteknologisk problemstilling samt formidle løsningsforslag til denne skriftligt og mundtligt.
  • Eleven skal efter forløbet kunne identificere muligheder og udfordringer ved elektronisk handel.
  • Eleven skal efter forløbet kunne redegøre for virksomheders nær- og fjernmiljø.
  • Eleven skal efter forløbet kunne redegøre for brancherelevante konkurrenceforhold.

Beskrivelse

Siden år 2000 er udviklingen for e-handel kun gået én vej, og det er opad. I år 2000 var der nogle få tusinde e-handelstransaktioner i Danmark. I 2018 var dette tal steget til 50 mio transaktioner. Med udsigt til, at dette tal kun vil stige i fremtiden, står de danske webshops over for en kæmpe udfordring, da danskerne ofte handler hos udenlandske webshops som amerikanske Amazon, Wish og tyske Zalando. Disse 3 virksomheder står for mere end 5% af de samlede e-handelstransaktioner i Danmark, og intet tyder på, at denne tendens vil vende. Slet ikke når Amazon inden længe etablerer sig i Danmark.

I dette forløb arbejdes der med Google Analytics, hvor eleven bl.a. lærer at anvende Google Analytics og vurdere om Google Analytics er et nyttigt redskab i kampen mod udenlandske konkurrenter, eller om det er tilstrækkeligt, at mange danske virksomheder stadigvæk bruger "gammeldags" segmenteringsværktøjer, som ikke er baseret på online-data.

Forløbet er oprindeligt udviklet til Afsætning C og til det udfasede fag IT C. Vores forløb udviklet til IT C egner sig godt til det nye fag Erhvervsinformatik C, og derfor anbefaler vi dette forløb til Erhvervsinformatik C. Du kan derfor opleve, at læringsmålene ikke afspejler sig 100 procent i faget Erhvervsinformatik.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.