Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer 30 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Fra lineær til cirkulær økonomi.
Forløbet rammer ind i økonomispecialets to fag: Budgettering og Økonomistyring. Forløbet introducerer eleven for begrebet cirkulær økonomi og fem cirkulære forretningsmodeller. Eleven får desuden indsigt i, hvordan FN's verdensmål taler ind i den cirkulære tankegang, og skal afslutningsvis løse udfordringen: Hvilke områder i din virksomhed kan du se potentialet i at omlægge fra lineær til cirkulær økonomi?

Beskrivelse

Vidste du, at der er store økonomiske gevinster ved at tænke affaldsmaterialer ind i virksomheders produktion?
Den grønne omstilling, bæredygtighed og verdensmål er nye udtryk, som vi nu hører om dagligt. I dette forløb skal vi beskæftige os med endnu et nyt udtryk: Cirkulær økonomi.
Traditionel økonomisk tankegang bygger på lineær økonomi. Lineær økonomi er en køb og smid væk kultur, et forbrugsamfund hvor vi trækker mere og mere på klodens naturlige ressourcer. I takt med at vi er blevet flere købekraftige forbrugere, er denne tankegang skadelig for miljøet, da vores naturlige ressourcer er begrænset.
Cirkulær økonomi handler om at at spare på vores naturressourcer og designe vores produkter på en måde, så råvarer bruges så mange gange som muligt. Altså at vi genbruger råvaren flest muligt gange.

Undervisningsforløbet klæder eleven på til at kunne løse udfordringen:

„Hvilke områder i din virksomhed kan du se potentialet i at omlægge fra lineær til cirkulær økonomi?“

Læringsmål

  • Eleven har kendskab til budgetforudsætninger og vigtigheden heraf.
  • Eleven kan foretage dækningsbidragsregninger, herunder CVP-analyser i forbindelse med vurdering af alternativer.

Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.