Målgruppe

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Bliver din branche disruptet?
Forløbet er udviklet til EUD GF2/EUX: Afsætning C. Efter endt forløb skal eleven have forståelse for, hvad disruption er, at disruption allerede er en realitet i mange brancher, at flere brancher vil blive udsat for disruption i de kommende år, hvad der driver disruption, og hvordan eleven selv kan skabe produkter, som kan disrupte et marked.
Forløbet kan desuden anvendes til fagene: Erhvervsinformatik C, og Innovation C.

Beskrivelse

Eleven skal i dette forløb arbejde med begrebet disruption. Hvad betyder dette underlige ord? Hvor kommer det fra? Hvordan foregår det? Hvorfor er det vigtigt? Og hvilken betydning får disruption for dit kommende arbejdsliv i en virksomhed?

Eleven ved i forvejen noget om konkurrence imellem virksomheder. Konkurrencen opstår, fordi virksomhederne hele tiden forsøger at stjæle hinandens kunder. En konkurrent kan opstå ud af det blå og meget hurtigt erobre store dele af et marked. Hele brancher kan blive lagt ned af nye virksomheder, som tilbyder helt nye produkter og services ved at dække kundernes behov på en ny og anderledes måde, ofte ved at benytte sig af data og ny teknologi.

Undervisningsforløbet her skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan en ny teknologi i fremtiden forandre et marked?“

Læringsmål

  • Eleven skal efter forløbet kunne forklare begrebet disruption og hvad der driver disruption.
  • Eleven skal efter forløbet kende til forskellige eksempler på disruption.
  • Eleven skal efter forløbet kende forskellige disruptive teknologier, herunder mulighederne i data.

Materialet er blevet downloadet af 21 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.