Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Finansuddannelsen

Viden Om Data

Titel: Teknologisk disruption
Forløbet henvender sig til EUD/EUX: Erhvervsinformatik C,
Forløbet giver eleverne en forståelse for, at forudsætningerne for at gennemskue, hvem virksomheders konkurrenter er, er blevet vanskeligere i takt med at teknologier kan anvendes til at disrupte et marked.
Forløbet egner sig desuden til Afsætning B/C og Innovation C.

Beskrivelse

Dette forløb omhandler disruption. Udviklingen af digitale teknologier sker i et rasende tempo, hvilket ændrer forudsætningerne og mulighederne for nye forretningsmodeller i virksomhederne. Dette kan, over tid, føre til disruption af en branche. Hastigheden på udviklingen betyder, at selv verdens største virksomheder kan risikere at gå i knæ og lukke.

“Det er skræmmende og facinerende, alt efter hvordan vi anskuer det”.

Danmark er gået fra at være et industrisamfund til at være et videnssamfund. I kombination med den digitale udvikling ændres betingelserne for at drive virksomhed i en grad, vi aldrig har set før.Da blandt andet dampmaskinen og elektriciteten blev opfundet, blev hele brancher revolutioneret. I 80’erne blev computerne for alvor taget i brug i virksomheder, og i dag vælger flere og flere cloud-løsninger.

Eleven skal afslutningsvis løse udfordringen: “Hvilken teknologi kan ændre markedet i din og andres brancher?”

Forløbet er oprindeligt udviklet til det udfasede fag IT C. Vores forløb udviklet til IT C egner sig godt til det nye fag Erhvervsinformatik C, og derfor anbefaler vi dette forløb til Erhvervsinformatik C. Du kan derfor opleve, at læringsmålene ikke afspejler sig 100 procent i faget Erhvervsinformatik.

Læringsmål

  • Eleven kan undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data.
  • Eleven kan udarbejde forslag til fornyelse af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi.
  • Eleven kan redegøre for, hvordan udvikling og forandring i informationsteknologien påvirker individet, virksomheden og samfundet.

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.