Den digitale butik | Hovedforløb: Detail

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

1 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Dette forløb ser ind i fremtidens teknologier for detailbranchen. Det henvender sig til hovedforløbet på detailuddannelsen.
Forløbets primære omdrejningspunkt er syv videoer, der eksemplificerer fremtidens detailbutik og begrebet 'Seamless', på dansk 'sømløs'.

Dette forløb er blevet downloadet af 22 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan vurdere og analysere de forhold, som påvirker forbrugernes købsadfærd, herunder forskellige forbrugerprofiler og livsstil.
  • Eleven kan udnytte viden om forbrugertrends i salgsarbejdet i butikken.
  • Eleven kan udnytte visuel kommunikation i butikkens salgsarbejde, herunder brug af skilte, teknisk udstyr m.v. som blikfang.
  • Eleven kan udnytte viden om logistikplanlægning og -styring samt logistikhåndtering i en butik eller en afdeling i en butik.

Beskrivelse

Hvordan ser fremtiden ud for detailbranchen? Kan butikkerne overleve uden at udvikle sig og inddrage de nye teknologiske muligheder?

Dette forløb henvender sig til hovedforløbets detailhandelselever. Grundstammen for forløbet handler om de nyeste teknologier i den fysiske detailhandel, og hvad man som salgsassistent kan forvente at møde på sin arbejdsplads. Forløbet lægger op til en god debat omkring etik og god kundeservice samt rollen som salgsassistent.

Bemærk at videoerne er på engelsk.

Dette forløb indeholder ca. 1 times arbejde + tid til dialog i plenum. Forløbet kan afvikles som et kort online forløb eller som et emne, der bliver taget fysisk i klassen.

Herunder finder du (1) en interaktiv PDF med tekst, opgaver og film, der er indlejret i billederne samt (2) en didaktisk oversigt for forløbet komprimeret i en zip-fil.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.