Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

1 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Dette forløb ser ind i fremtidens teknologier for detailbranchen. Det henvender sig til GF1 og GF2.
Forløbets primære omdrejningspunkt er syv videoer, der eksemplificerer fremtidens detailbutik og begrebet 'Seamless', på dansk 'sømløs'.

Beskrivelse

Hvordan ser fremtiden ud for detailbranchen? Kan butikkerne overleve uden at udvikle sig og inddrage de nye teknologiske muligheder?

Dette forløb henvender sig til grundforløbselever. Grundstammen for forløbet handler om de nyeste teknologier i den fysiske detailhandel, og hvad man som salgsassistent kan forvente at møde på sin kommende arbejdsplads. Forløbet lægger op til en god debat omkring etik og god kundeservice samt den fremtidige rolle som salgsassistent.

Bemærk at videoerne er på engelsk.

Dette forløb indeholder ca. 1 times arbejde + tid til dialog i plenum. Forløbet kan afvikles som et kort online forløb eller som et emne, der bliver taget fysisk i klassen.

Herunder finder du (1) en interaktiv PDF med tekst, opgaver og film, der er indlejret i billederne samt (2) en didaktisk oversigt for forløbet komprimeret i en zip-fil.

Læringsmål

  • Digitalisering af processer og funktioner.
  • Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af gængse digitale programmer og værktøjer.
  • Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til fx. kunder, produkter, serviceydelser m.v.
  • Datadisciplin samt metoder/ værktøjer til kvalitetssikring.

Materialet er blevet downloadet af 40 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.