Datahygiejne/-vask som en del af virksomhedens datastrategi | Hovedforløbet: Kontoruddannelsen

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

1 timer

Fagområde

Kontor med specialer

Viden Om Data

I dette forløb lærer eleven om, hvordan en datastrategi kan udformes, og hvilken betydning datahygiejne og datavask har for kvaliteten af virksomhedens data og dermed outputtet af dem. Forløbet henvender sig til hovedforløbets kontoruddannelse med speciale i administration.

Dette forløb er blevet downloadet af 8 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan rense data i forhold til opstillede kvalitetskrav.

Beskrivelse

Det er vigtigt at eleven kan rense data i forhold til praktikvirksomhedens opstillede kvalitetskrav. Kvalitetskravene vil med stor sandsynlighed fremgå af virksomhedens datastrategi, hvis den er udarbejdet. Eleven vil i dette forløb først blive præsenteret for begrebet Datastrategi og forslag til indhold, herefter dykkes der ned i problematikker forbundet med datahygiejne/-vask.

Dette forløb henvender sig til elever på hovedforløbets Kontoruddannelse med speciale i administration. Mere specifikt er forløbet udviklet til Modul 2. Datahåndtering.

Du kan bladre direkte i undervisningsforløbet herunder

I øvelse 2 skal dine elever arbejde med et rodet Excel-ark, som kan findes herunder
Da man skal være logget ind på videnscenterportalen for at tilgå Excel-arket, kan du med fordel som underviser selv hente det ned og sende til dine elever.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.