Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Vis mere
Viden Om Data

Dette forløb skal ses som flere byggeklodser, hvor du selv kan tage det ud, som du gerne vil gøre brug af. Hver byggeklods afsluttes med en opgave, som samler op på delafsnittets indhold. Det overordnede emne for forløbet er Datafortællinger, som eksempelvis kan inddrages i forhold til præsentationsteknik, en introduktion til visualiseringsværktøjet og det videre arbejde med Power BI eller grundlæggende databehandling og visualisering. At analysere og fortolke data samt lave egne præsentationer indgår blandt andet i fagene dansk, erhvervsinformatik, økonomi og samfundsfag. Derudover er det også relevant for elever på Kontoruddannelsen.

Beskrivelse

Dette forløb er opbygget i flere bidder/byggeklodser, så du, som underviser, selv kan trække de delafsnit ud, som passer til dit fagområde og elevgruppe. Dette gør, at forløbet henvender sig til både grundforløb og hovedforløbet. Vi har i ovenstående målpinde fundet eksempler på, hvilke fag, der kunne være særlig relevante, men der er endnu flere fag, hvor forløbet vil være brugbart.

Data gemmer på stor viden… men det skal formidles forståeligt for at give værdi.

Vi producerer data som aldrig før, og mange af os kommer i et eller andet omfang til at arbejde med forskellige former for data.

For at vi som forbrugere, medarbejdere eller beslutningstagere kan forstå og fortælle andre om den store mængde af viden, som ligger i data, har vi ofte brug for at sortere dem og præsentere dem på en overskuelig måde. Det kræver både, at vi ved, hvad vi skal lede efter i den data, vi arbejder med, og at vi ved, hvordan man præsenterer det bedst muligt til sin målgruppe.

Vi er vant til at få data præsenteret i grafer eller diagrammer, men der kan være stor forskel på, hvilken data, der vælges ud, og hvordan den bliver præsenteret. Derfor vil kurset her handle om, hvordan du kan udvælge, rense og visualisere data for at fortælle historier med dem.

I dette forløb skal eleven derfor arbejde med:

“Hvordan formidles data bedst og mest forståeligt?”

Du kan bladre direkte i undervisningsforløbet herunder

Læringsmål

  • Dansk- Kommunikation: Eleven eller lærlingen kan reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation samt egen rolle og ansvar i kommunikationssituationen.
  • Dansk - Kommunikation: Eleven eller lærlingen kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.
  • Erhvervsinformatik: Eleven kan redegøre for opbygning af og anvendelse af enkle erhvervsfaglige databaser, udtrække information samt bearbejde information i disse.
  • Samfundsfag: Eleven kan indsamle og kritisk vurdere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper, til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge.
  • Materialet kan også bruges i andre fag, hvorfor ovenstående målpinde udelukkende skal ses som eksempler.

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.