Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Dataindsamling.
Dette forløb er udviklet til hovedforløbets kontoruddannelser med specialer.
Forløbet giver en forståelse for, hvordan dataindsamling kan foregå med vægt på udformning af spørgeskemaer.

Beskrivelse

For at en virksomhed, myndighed eller organisation kan træffe velbegrundede beslutninger, er det nødvendigt at have en tilstrækkelig viden. Denne viden bør altid være baseret på relevante data. Uden tilstrækkeligt gode data vil man ikke kunne analysere, vurdere og reflektere på et sagligt grundlag og dermed ikke træffe en fornuftig beslutning. Uden data vil beslutninger ofte blive baseret på mavefornemmelser. Dette undervisningsforløb har fokus på indsamling af kvantitative data via spørgeskema.

Muligvis står eleven overfor at skulle lave en tilfredshedsundersøgelse eller anden undersøgelse blandt medarbejdere, kolleger, kunder, patienter, borgere eller brugere. I den forbindelse er der nogle spørgsmål, eleven skal tage stilling til, fx “Hvad skal vi undersøge? Hvorfor skal vi undersøge netop det? Hvordan skal vi undersøge det? Hvilke spørgsmål har vi brug for at få svar på? Hvordan skal vi formulere spørgsmålene, så de ikke kan misforstås?” Alle disse spørgsmål og flere til får eleven hjælp til at besvare i dette undervisningsforløb.

I forløbet skal vi blandt andet arbejde med:
– Hvilke typer af data findes der?
– Hvordan kan vi indsamle data?
– Hvordan udvælger vi dem, der skal svare på vores undersøgelse?
– Hvordan udarbejder man et godt spørgeskema?
– Lovgivning og etik i forbindelse med dataindsamling.

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan indsamles data til virksomheden?“

Forløbet kan også bruges til grundforløbets fag: Afsætning B (EUX)

Læringsmål

  • Eleven opnår viden om behandling af data inden for en afgrænset administrativ opgave og anvendelse af digitale værktøjer til indsamling, behandling og præsentation af data, herunder vurdering og valg af funktioner i regneark til behandling og præsentation.
  • Eleven kan relatere udvalgte teorier til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.
  • Eleven kan vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt.

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.