Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Dataforståelse og validitet.
Forløbet henvender sig til hovedforløb: Kontor med specialer, herunder almen og offentlig administration.
Forløbet giver indblik i, hvordan man vurderer, hvor valid en undersøgelse er. Eleven kan bl.a. bruge dette til at kvalitetssikre egne undersøgelser.

Beskrivelse

Konklusioner på undersøgelser bruges i mange sammenhænge, lige fra at understøtte, modsige eller til at fremme en given dagsorden. Det er derfor væsentligt at kunne analysere og ikke mindst at kunne forholde sig kritisk til egne samt andres undersøgelser, da brugen af disse kan have store som mindre konsekvenser på både kort og længere sigt.

For at kunne analysere større mængder af data, og for at kunne forholde sig kritisk til diverse konklusioner, så indebærer det, at man har en god forretningsforståelse og/eller fagfagligt kendskab til emnet. Derudover skal man også kunne reflektere på et væsentligt niveau, da det at skulle forholde sig til alle elementer af en undersøgelse kan være en kompleks størrelse.

Eleven vil i dette forløb få værktøjer til at kunne foretage en analyse samt validere denne.

Læringsmål

  • Målpind: "Behandling af data inden for en afgrænset administrativ opgave og anvendelse af digitale værktøjer til indsamling, behandling og præsentation af data, herunder vurdering og valg af funktioner i regneark til behandling og præsentation."
  • Målpind: Eleven skal efter forløbet kunne vurdere større datamængder.
  • Målpind: Eleven skal efter forløbet kende til metoder for at kunne vurdere validitet og reliabilitet i indsamlet data.
  • Kompetencemål: Eleven kan vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt.

Materialet er blevet downloadet af 13 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.