Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer 30 minutter

Uddannelse

Handelsuddannelse med specialer

Viden Om Data

Titel: Den gode kundeanalyse
I dette forløb kommer eleven til at få forståelse for, hvad der er vigtigt, når man skal lave en kundeanalyse fra start til slut.
Eleven kommer til at arbejde med 1. hvordan man gennemfører en kundeanalyse, herunder metodevalg og valg af målgruppe, 2. hvordan man udformer den rigtige spørgeramme, samt 3. hvordan man præsenterer sine indsamlede data.

Beskrivelse

Mange virksomheder ved simpelthen for lidt om sine kunder og kundernes motiver for køb af produkter. Der tages ofte beslutninger ud fra erfaringer og mavefornemmelser. Disse beslutningsgrundlag kan i nogle tilfælde være gode nok, men de tager ikke højde for ændringer i kundernes adfærd.

Når virksomhederne så går i gang med at lave deres kundeanalyser, gribes det indimellem forkert an ud fra betragtningen om, ”det kan vi sagtens lige klare selv”. En kundeanalyse skal gennemtænkes fra start til slut, især skal virksomheden stille sig selv spørgsmålet: Hvad vil vi gerne vide?

Hvis kundeanalysen ikke er gennemført korrekt, får vi et resultat derefter. Vi skal vide, hvem vi skal spørge, hvad vi skal spørge dem om, sikre at vi formulerer vores spørgsmål korrekt, hvordan vi forholder os til de indkomne data, samt hvordan vi præsenterer dem.

I dette forløb kommer eleven til at få forståelse for, hvad der er vigtigt, når eleven skal lave en kundeanalyse fra start til slut.

Eleven kommer til at arbejde med 1. hvordan man gennemfører en kundeanalyse, herunder metodevalg og valg af målgruppe, 2. hvordan man udformer den rigtige spørgeramme, samt 3. hvordan man præsenterer sine indsamlede data.

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

“Hvordan laver man en kundeanalyse?”

Læringsmål

  • Eleven kan afdække kundernes købsadfærd.
  • Eleven kan vurdere forskellige salgskanalers potentialer.
  • Eleven kan afdække, analysere og vurdere virksomhedens konkurrencesituation på et udvalgt marked og heraf bidrage med optimeringsforslag.
  • Eleven kan planlægge, gennemføre og vurdere en markedsanalyse.

Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.