Dataforståelse – Bearbejdning af data

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Kontor med specialer

Databaseret Service & Forretningsudvikling

Hovedforløb: Kontor med specialer herunder offentlig administration og lægesekretær.

Dette forløb er blevet downloadet af 9 brugere

Læringsmål

  • Eleven skal efter forløbet kunne håndtere store datamængder, fx ved hjælp af opslag og databasefunktioner.
  • Eleven skal efter forløbet kunne analysere store datamængder ved hjælp af gængse regnearksfunktioner, fx statistikker.
  • Eleven skal efter forløbet kunne præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer.
  • Eleven skal efter forløbet kunne præsentere spørgeskemaundersøgelsens resultater.

Beskrivelse

Der indsamles data i virksomheder på mange forskellige måder. Der findes også virksomheder, hvis opgave det er at indsamle og bearbejde data for andre virksomheder. De indsamlede data kan bruges i forskellige sammenhænge og til forskellige formål. Data bliver dog først til brugbar information, når de sorteres, bearbejdes og sættes i kontekst.

Men hvilke konsekvenser kan det have, hvis dataindsamling eller bearbejdning ikke er udført korrekt? I en sag fra 2015 trak Psykiatrifonden en undersøgelse tilbage, der skulle omfatte 1400 personer, og som havde slået fast, at hver anden danske forælder ikke laver daglige aktiviteter med sine børn. Det viste sig dog, at undersøgelsen var mangelfuld, og dokumentation for bearbejdning af de indsamlede data manglede. Den viden, som de indsamlede data kunne give, gik derfor tabt. Vi ved med andre ord ikke, om danske forældre laver daglige aktiviteter med deres børn eller ej.

I dette forløb kommer eleven til at få forståelse for hvilke typer data, der findes, og hvordan de forskellige typer data bearbejdes. Eleven kommer også til at arbejde med datasortering og strukturering ved hjælp af funktioner i Excel.

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan du bearbejde data i din virksomhed?“

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.