Målgruppe

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Viden Om Data

Titel: Dataetik og GDPR
I dette forløb får eleven en introduktion til GDPR-reglerne og dataetik samt de væsentligste forskelle på de to begreber.
Ud over at skulle arbejde med de to ovenstående begreber, får eleven også stillet opgaver, hvor der skal reflekteres over, hvordan man som forbruger skal forholde sig til virksomheders brug af ens data.

Beskrivelse

„Det er ikke en overdrivelse at tale om en sikkerheds- og privacy-katastofe“

Der bliver uden stop udviklet i teknologier som Internet of Things (IoT) og Web of Things (WoT). Alt skal kunne overvåges og sende informationen til vores telefon, så vi konstant er opdateret om vores omgivelser og vores krop. Disse oplysninger er for de fleste af ren interesse og derfor har vi mulighed for at tage en aktiv beslutning om, hvorvidt vi ønsker at indsamle disse oplysninger og hvad konsekvensen er, hvis oplysningerne bliver misbrugt. Andre gange er det et krav, at vi deler oplysningerne og derfor må vi have tillid til, at de virksomheder, som vi giver vores data til, passer godt på det, og fortæller åbent, hvordan de bruger det og hvem de eventuelt videregiver det til. Det kommer du til at arbejde med i dette forløb.

Undervisningsforløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan skal man som forbruger forholde sig til virksomheders brug af ens data?“

Læringsmål

  • Eleven kan identificere digitale artefakters betydning for arbejdsgange, arbejdets organisering, organisering, organisation og for samfundet.
  • Eleven kan identificere væsentlige forhold ved beskyttelse af virksomheders, kunders eller brugeres digitale data.

Materialet er blevet downloadet af 16 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.