Dataetik | Almen & offentlig administration

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer

Fagområde

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Kom i gang med dataetik
Forløbet giver eleven forståelse for, hvad dataetik er, hvorfor virksomheder skal arbejde med dataetiske overvejelser, og hvordan man kan implementere dataetik i den virksomhed, man er ansat i. Eleven skal bl.a. arbejde med borgeres/kunders ret til privatliv, hvordan man forhindrer potentielt misbrug, samt hvordan man kan anvende dataetik som en konkurrencemæssig fordel for virksomheden.

Forfattere