Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Dette forløb giver eleven en introduktion til, hvad data og innovation er, og hvordan eleven kan identificere og indhente data til at løse en konkret problemstilling. Forløbet er udviklet til Kontoruddannelsens offentlig administration speciale.

Beskrivelse

Forløbet giver eleverne en indføring i, hvad data og innovation er, og hvordan eleverne kan identificere og indhente data til at løse en konkret problemstilling. Derudover skal eleverne gennem en innovationsproces udvikle og teste en prototype til løsning af problemstillingen.

Forløbet er udviklet, så eleverne ud fra data i deres virksomhed arbejder med idéer til bæredygtig innovation i deres virksomhed. Med afsæt i FN’s 17 verdensmål skal eleverne finde data i virksomheden og/eller indsamle ny data og på den baggrund komme med forslag og ideer til bæredygtig innovation.

Dette forløb henvender sig til elever på hovedforløbets Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration.

Data kan give os et hav af indsigter i for eksempel forbrugeres holdninger, transaktionsadfærd, købsadfærd, indsigt i demografiske forskelligheder, produktpræferencer og meget mere. Disse data kan være med til at skabe idéer og til at spotte, hvor der er et marked for et bestemt produkt. Dermed kan man lade data være med til at træffe de beslutninger, man tager i virksomheden.

Du kan bladre direkte i undervisningsforløbet herunder

Læringsmål

  • Eleven kan indsamle, bearbejde, formidle og forholde sig kritisk til data.
  • Eleven kan anvende relevante metoder til planlægning, udførelse og evaluering af opgaver, projekter mv. herunder fx digitale metoder, innovationsprocesser, design-thinking mv.

Materialet er blevet downloadet af 7 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.