Persondataforordningen (GDPR) | Hovedforløb: Kontor, offentlig adm.

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

7 timer 30 minutter

Fagområde

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Persondataforordningen (GDPR)
Forløbet er udviklet til hovedforløbets kontoruddannelse med specialet offentlig administration.
Forløbet introducerer eleven til reglerne i persondataforordningen. Eleven bliver klædt på til at løse udfordringen:
"Hvordan identificerer og håndterer du personoplysninger i praktisk sagsbehandling?"

Dette forløb er blevet downloadet af 40 brugere.

Læringsmål

  • Eleven tilegner sig konkret viden om lovgivning og lovgivningspraksis, som har direkte betydning for en administrativ praksis inden for digitalisering på et forvaltnings- eller institutionsområde, herunder at kunne anvende reglerne for behandling og videregivelse af personfølsomme oplysninger.

Beskrivelse

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning fra EU i kraft, og det samme gjorde en ny dansk databeskyttelseslov.
Som ny medarbejder i en offentlig virksomhed, der behandler forskellige typer af sager og oplysninger, er det naturligt at spørge sig selv:

- Hvordan kommer personoplysninger i spil hos mig?
- Gælder reglerne for mig?
- Hvad er i grunden en personoplysning?
- Og hvornår må jeg behandle dem?

De nye regler er kommet for at blive, hvad enten man er en forening, offentlig myndighed eller en privat virksomhed. Men der er alligevel forskellige holdninger til de nye regelsæt.

Succeskriteriet for forløbet er, at eleven får basal viden om persondatareglerne og bliver klædt på til at løse udfordringen:

"Hvordan identificerer og håndterer du personoplysninger i praktisk sagsbehandling?"

Forløbet egner sig desuden til EUX: Erhvervsjura C.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.