Data, etik og verdensmål | Hovedforløb: Detail

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

5 timer 30 minutter

Fagområde

Detailhandel med specialer

Viden Om Data

Titel: Verdensmål i detailhandlen.
Forløbet henvender sig til hovedforløbets detailuddannelse. Forløbet giver eleven kendskab til hvordan detailhandlen kan arbejde med verdensmålene som en del af deres forretningsudvikling. Eleven opnår desuden kendskab til, hvordan verdensmålene bliver et konkurrenceparameter, forståelse for begrebet CSR og forskellen på at arbejde med CSR og FN's 17 verdensmål.
Forløbet kan også anvendes til: Afsætning B og C

Dette forløb er blevet downloadet af 19 brugere.

Læringsmål

  • Eleven kan vurdere og analysere de forhold, som påvirker forbrugernes købsadfærd, herunder forskellige forbrugerprofiler og livsstil.
  • Eleven kan udnytte viden om forbrugertrends i salgsarbejdet i butikken.
  • Eleven kan udnytte visuel kommunikation i butikkens salgsarbejde, herunder brug af skilte, teknisk udstyr m.v. som blikfang.
  • Eleven kan analysere og vurdere butikkens idégrundlag ud fra såvel de eksterne som de interne faktorer samt udnytte denne viden i selve driftsplanlægningen.
  • Eleven kan vurdere og perspektivere koncepter i en national og international sammenhæng.
  • Eleven kan vurdere eksisterende butikkers markedsmuligheder samt konkurrencesituation.
  • Eleven behersker sammenhængen mellem koncept, salgskanaler, organisering og arbejdsopgaver i butikken.
  • Eleven kan anvende metoder til markedsføring af butiksprofilen, sortimentet og serviceydelser til butikkens kunder.

Beskrivelse

Hvorfor handler detailhandel ikke længere kun om leverpostej, Coca Cola og billige oste?

Hvordan forholder kunderne sig til verdensmålene, og er målene overhovedet relevante for detailhandlen?

Er der eksempler på detailvirksomheder, der allerede arbejder målrettet med verdensmålene?

Er virksomhederne presset af forbrugerne til at tænke grønt, eller er det virksomhederne, der tvinger forbrugeren til at tage stilling?

Ovenstående spørgsmål er nogle af de områder, vi kommer omkring i dette undervisningsforløb, som også skal give dig mulighed for at tænke begrebet "konkurrence" på en helt anden måde.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.