Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Finansuddannelsen

Vis mere
Viden Om Data

Titel: Hvor klimavenlig er online-aktivitet?
Forløbet henvender sig til EUD og EUX: Erhvervsinformatik C/B. Forløbet giver eleverne indsigt i FN's 17 verdensmål og giver en forståelse for, hvad virksomhederne kan gøre for at begrænse CO2 udledningen og arbejde i retning af en mere bæredygtig online-aktivitet.

Beskrivelse

I 2016 blev de 193 medlemslande under FN enige om at opstille nogen klare universelle mål til gavn for både mennesker og den klode, vi bor på. Formålet med de 17 verdensmål er at sætte kurs mod en bæredygtig udvikling. De 17 verdensmål vil gælde for alle lande med udgangspunkt i det enkelte lands velstand.

Hvorfor er dette forløb vigtigt? Det er det, fordi det er en fælles opgave at nå i mål med verdensmålene, og både virksomheder og privatpersoner er nødt til at bidrage. Vi står over for store udfordringer i verden, som bl.a. ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening og klimaforandringer. Som enkeltperson kan det virke uoverskueligt at gøre noget ved så store udfordringer, men alle bidrag og indsatser vil samlet set flytte os i den rigtige retning.

I dette forløb vil vi kigge nærmere på, hvad virksomheder kan gøre. De fleste virksomheder bruger store mængder af energi til strøm og varme, for at virksomheden kan holdes i gang. Noget af det, som kræver stort strømforbrug, er virksomhedernes online aktiviteter.

Stigningen i online aktiviteter synes at være til gavn for miljøet, når man tænker på forbruget af de naturlige ressourcer, der indgår i fremstilling af papir. Men spørgsmålet er, om det i virkeligheden er med til at forøge udledningen af CO2 pga. det store strømforbrug. Hvordan kan virksomhederne håndtere dette? Som virksomhed kan man jo ikke bare stoppe sin online aktivitet, da handel og kommunikation foregår her.

Dette forløb tager sit afsæt i virksomheders og menneskers forbrug af energi, og hvad generering af data kan betyde for klimaaftrykket. Formålet er at opnå en forståelse for, hvor meget CO2 vores online aktiviteter genererer, og hvad vi kan gøre for mindske dette.

Læringsmål

  • Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse professionelle situationer og vurdere digitale artefakters betydning for arbejdsgange, arbejdets organisering, organisationen og for samfundet.
  • Eleven opnår viden om Informationsspredning og adfærd.
  • Eleven kan foretage en konsekvensvurdering.
  • Eleven kan analysere og vurdere, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker organisationer og deres interessenter.
  • Eleven kan anvende brugerorienterede teknikker til konstruktion af it-systemer.
  • Eleven opnår viden om IT-systemer og brugeres gensidige påvirkning og konsekvens i forhold til kommunikation, effektivisering, købsadfærd og etik.

Materialet er blevet downloadet af 19 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.